Schmitz Bruno,"MARIE CURIE ACTIONS AND THE RESULTS OF THE EC WORKSHOP ON "RESEARCH-TRAINING IN NANOSCIENCES AND NANOTECHNOLOGIES: CURRENT STATUS AND FUTURE NEEDS"",XLIX ETRAN,Budva,2005,PP,1,7,12,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\Plenar Schmitz.pdf

Đurić Zoran,"NANOTEHNOLOGIJE KAO GLOBALNI ZADATAK ISTRAŽIVAČA 21. VEKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,PP,1,13,27,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\Plenar Djuric.pdf

Šoja Milomir, Lubura Slobodan, Avram Dragana,"UTICAJ NELINEARNOG OPTEREĆENJA NA PERFORMANSE SINUSNIH INVERTORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,33,36,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Soja Lubura Avram.pdf

Šolaja Nebojša, Stojanović Radovan, Lekić Nedeljko,"FPGA- BAZIRANI ON-LINE SISTEM ZA ODREDJIVANJE POZICIJE LASERSKOG SPOTA/LINIJE UNUTAR 2D SLIKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,37,40,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Solaja Stojanovic Lekic.pdf

Rodić Ranko, Trajić Ivan, Munitlak Dragan,"ANALOGNI UREĐAJ ZA UPRAVLJANJE IZVOROM ZA NAPAJANJE GREJANJA KLISTRONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,41,43,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Rodic Trajic Munitlak.pdf

Jovičić Nenad, Rajović Vladimir, Marjanović Slavoljub,"ZAŠTITA FLYBACK KONVERTORA OD ZAMENE LINIJA FAZE NULE U TROFAZNIM PRIMENAMA SA PRECIZNOM REGULACIJOM IZLAZNOG NAPONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,44,46,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Jovicic Rajovic Marjanovic.pdf

Tasić Viša, Milivojević Dragan, Karabašević Dejan, Despotović Vladimir, Eskić Zlatan,"NADZORNO KONTROLNI SISTEM U ENERGANI RTB BOR",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,47,49,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Tasic et al.pdf

Jovanović Borisav, Damnjanović Milunka, Petković Predrag,"ARHITEKTURA PROJEKTA I TESTA DIGITALNOG DELA INTEGRISANOG MERAČA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,50,53,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Jovanovic Damnjanovic Petkovic.pdf

Milojković Jelena, Stojiljković Stojan,"PLATFORMA O OCENI KONCEPCIJA PRIKUPLJANJA RAČUNARA NA KRAJU ŽIVOTNOG VEKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,54,57,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Milojkovic Stojilkovic.pdf

Trajić Ivan, Bojović Boško,"TESTIRANJE NA SNAGU DIREKTNO SPREGNUTIH RF-POJAČAVAČA UZDUŽNO RAZREZANIM KOAKSIJALNIM VODOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,58,61,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Trajic Bojovic.pdf

Bundalo Zlatko, Bundalo Dušanka, Đorđević Branimir,"DIGITALNA TERNARNA BiCMOS ELEKTRONSKA KOLA SA STANJEM VISOKE IMPEDANSE NA IZLAZU",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,62,65,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Bundalo Bundalo Djordjevic.pdf

Mezei Ivan, Majstorović Dušan,"REALIZACIJA VOLTMETRA PRIMENOM USB MIKROKONTROLERA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,66,68,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Mezei Majstorovic.pdf

Veselinović Ivana, Veselinović Biljana, Štrbac Aleksandra, Orlić Milan, Žigić Aleksandar,"MODERNIZACIJA AUTOMATSKOG SISTEMA ZA MERENJE GAMA ZRAČENJA RADIOAKTIVNIH UZORAKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,69,71,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Veselinovic Veselinovic Strbac Orlic Zigic.pdf

Žigić Aleksandar, Aranđelović Vojislav, Šaponjić Đorđe, Veselinović Ivana,"OPTIMIZATION OF STATIONARY CHARACTERISTICS OF THE PRESET TIME COUNT RATE METER USING ADAPTIVE DIGITAL SIGNAL PROCESSIGN",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,72,75,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Zigic Arandjelovic Saponjic Veselinovic.pdf

Šaponjić Đorđe, Aranđelović Vojislav, Stojić Milić,"UPRAVLJANJE BANKOM REKURZIVNIH FILTARA U OBRADI SIGNALA SA DETEKTORA ZRAČENJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,76,79,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Saponjic Arandjelovic Stojic.pdf

Drndarević Vujo, Veselinović Biljana, Jevtić Nenad,"POSTUPAK REALIZACIJE INSTRUMENTACIONOG DRAJVERA ZA PC KOMPATIBILNU BROJAČKU KARTICU",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,80,82,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Drndarevic Jevtic Veselinovic.pdf

Tadić Nikša, Gobović Desa, Banjević Mirjana,"NAPONOM KONTROLISAN CMOS TRANSKONDUKTOR I OTPORNIK NA BAZI RAZLIKE STRUJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,83,85,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Tadic Gobovic Banjevi1.pdf

Andrejević Miona, Savić Milan, Nikolić Miljan,"EFEKTI DEFEKATA U SIGMA-DELTA MODULATORU",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,86,89,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Andrejevic Savic Nikolic.pdf

Dimitrijević Marko, Litovski Vančo,"IMPLEMENTACIJA 1MHz SKALARNOG SPEKTRALNOG ANALIZATORA UPOTREBOM PC AKVIZICIONE KARTICE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,91,94,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Dimitrijevic Litovski.pdf

Anđelković Bojan, Litovski Vančo,"UPOREDNA ANALIZA JEZIKA ZA PROJEKTOVANJE HARDVER-SOFTVE SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,95,98,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Andjelkovic Litovski.pdf

Sokolović Miljana, Maksimović Dejan,"PROCENA KAŠNJENJA LOGIČKOG PUTA KORIŠĆENJEM VHDL LOGIČKE SIMULACIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,99,102,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Sokolovic Maksimovic.pdf

Đorđević Srđan, Petković Predrag,"MODIFIKOVAN METOD ZA GENERISANJE SIMBOLIČKE FUNKCIJE SLOŽENIH ELEKTRONSKIH KOLA PRIMENOM TOPOLOŠKOG DIJAGRAMA ODLUKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EL,1,103,106,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EL\Djordjevic Petkovic.pdf

Risojević Vladimir, Babić Zdenka,"INDEKSIRANJE I PRETRAŽIVANJE SLIKA KORIŠTENJEM MULTIREZOLUCIONE ANALIZE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,111,114,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Risojevic Babic.pdf

Zeljković Vesna, Pokrajac Dragoljub, Latecki Longin,"NOISE ROBUST SPATIAL-TEMPORAL ALGORITHM FOR MOVING OBJECTS DETECTION",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,115,118,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Zeljkovic Pokrajac Latecki.pdf

Stepanić Nenad, Ćućuz Vojin, Dujković Dragi,"FUZIJA SLIKA VISOKE REZOLUCIJE DOBIJENIH DIGITALIZOVANIM MIKROSKOPOM SA MOTORIZOVANOM PLATFORMOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,119,122,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Stepanic Cucuz Dujkovic.pdf

Bondžulić Boban, Barbarić Žarko,"DETEKCIJA PROMENE U SEKVENCI SLIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,123,126,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Bondzulic Barbaric.pdf

Potrebić Milka,"KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA SEGMENTACIJU MONOHROMATSKE SLIKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,127,130,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Potrebic.pdf

Reljin Irini, Reljin Branimir, Zajeganović-Ivančić Marija,"ANALIZA MPEG-4 VIDEO SEKVENCI",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,131,134,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Reljin Reljin Zajeganovic-Ivancic.pdf

Ivanović Veselin,"EFIKASNA IMPLEMENTACIJA OD SIGNALA ZAVISNOG METODA ZA VREMENSKO-FREKVENCIJSKU ANALIZU U VIŠE TAKTNIH INTERVALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,135,138,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Ivanovic.pdf

Korać Bogdan, Crnojević Vladimir, Delić Vlado,"FILTRI IMPULSNOG ŠUMA U GOVORNOM I AUDIO SIGNALU ZASNOVANI NA MAD I PWMAD DETEKCIJI IMPULSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,139,142,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Korac Crnojevic Delic.pdf

Damjanović Sanja, Milić Ljiljana,"WAVELET AND SCALING FUNCTIONS OF TWO-BAND ORTHONORMAL RATIONAL FILTER BANKS",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,143,146,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Damjanovic Milic.pdf

Lutovac Miroslav, Lutovac Budimir,"MODEL PREDSTAVLJANJA SIGNALA U SISTEMIMA SA VI[ESTRUKIM ODABIRANJEM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,147,150,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Lutovac Lutovac.pdf

Jovanović Branimir, Reljin Irini, Reljin Branimir,"PREDIKCIJA VREMENSKIH SERIJA KORIŠĆENJEM MODIFIKOVANE ANFIS ARHITEKTURE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,151,154,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Jovanovic Reljin Reljin.pdf

Rubežić Vesna, Đurović Igor, Daković Miloš,"DETEKCIJA HAOSA U KOLPICOVOM OSCILATORU",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,155,158,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Rubezic Djurovic Dakovic.pdf

Ćućuz Vojin, Stepanić Nenad, Đurđević Đorđe, Dujković Dragi,"DIGITALIZACIJA OPTIČKOG MIKROSKOPA: KORAK KA TELEMIKROSKOPIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,159,162,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Cucuz Stepanic Djurdjevic Dujkovic.pdf

Milivojević Zoran, Mirković Milorad, Rajković Predrag, Milošević Borivoje,"REPREZENTOVANJE GOVORNOG SIGNALA ALGORITMOM SA SIGNATURE FUNKCIJAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,163,166,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Milivojevic Mirkovic Rajkovic Milosevic.pdf

Šević Dragutin, Marinković Bratislav, Milosavljević Aleksandar, Filipović Dušan, Pejčev Vladimir,"FILTRIRANJE SIGNALA ELEKTRONSKOG SPEKTROMETRA PROŠIRENOM PREKLOPLJENOM TRANSFORMACIJOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,167,168,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Sevic et al.pdf

Perović Slavica, Tošić Dejan, Bauk Sanja,"O TEORIJI SPECIJALNIH TRANS FUNKCIJA ZA NEKE KLASE JEDNAČINA KOJE OPISUJU NELINEARNA KOLA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,169,172,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Perovic Tosic Bauk.pdf

Bauk Sanja, Perović Slavica, Kulić Ranka,"MODIFIKACIJA ELEKTRONSKOG MODELA HOPFIELD-OVOG NEURONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EK,1,173,176,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EK\Bauk Perovic Kulic.pdf

Brčić Krsta,"REDUKCIJA MODELA METODOM STOHASTIČKOG ODSECANJA I ROBUSNOST PRAĆENJA POKRETNIH CILJEVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,179,182,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Brcic.pdf

Mikluc Davorin, Zrnić Bojan, Dikić Goran,"IZBOR ALGORITMA ZA FILTRACIJU U SISTEMIMA PRAĆENJA VIŠE CILJEVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,183,186,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Mikluc Zrnic Dikic.pdf

Petrović Predrag,"KOMPENZACIONI KONTROLNI ALGORITAM ZA PRAĆENJE DINAMIČKIH OBJEKATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,187,190,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Petrovic.pdf

Stanković Ljubiša, Raković Predrag, Daković Miloš, Tayaparan Thayananthan,"PRIMJENA ADAPTIVNOG S-METODA NA ISAR SIGNALIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,191,194,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Stankovic Rakovic Dakovic Tayaparan.pdf

Ilić Vojin, Stanišić Darko,"JEDNO REŠENJE UREĐAJA ZA PRAĆENJE MOBILNIH OBJEKATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,195,197,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Ilic Stanisic.pdf

Radosavljević Zvonko,"PRIMER DETEKCIJE KONFLIKTA AVIONA PRIMENOM ALGORITMA ASOCIJACIJE PODATAKA PO VEROVATNOĆI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,198,201,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Radosavljevic.pdf

Graovac Stevica,"SIMULTANA PROCENA PARAMETARA KRETANJA I STRUKTURE SCENE INTEGRACIJOM INERCIJALNE I VIZUELNE NAVIGACIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,202,205,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Graovac.pdf

Stanković Srđan, Stanojević Milorad, Šiljak Dragoslav,"LQG OPTIMIZATION APPLIED TO DECENTRALIZED CONTROL OF A PLATOON OF VEHICLES",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,206,209,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Stankovic Stanojevic Siljak.pdf

Hadži-Pešić Dušica,"MATLAB U OBRAZOVANJU STUDENATA U OBLASTI MODELIRANJA I SIMULACIJE SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,210,213,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Hadzi-Pesic.pdf

Andrić Milenko, Zrnić Bojan,"PARAMETARSKI PRISTUP U KLASIFIKACIJI RADARSKIH CILJEVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,214,217,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Andric Zrnic.pdf

Bujaković Dimitrije, Bondžulić Boban,"KOMBINOVANI METOD DETEKCIJE I PRAĆENJE POKRETNIH OBJEKATA U VIDEO SEKVENCI PRIMENOM KALMANOVOG FILTRA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,218,221,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Bujakovic Bondzulic.pdf

Kanović Željko, Erdeljan Aleksandar, Čapko Darko, Čongradac Velimir,"SIMULACIJA RADA VODOVODNIH DISTRIBUTIVNIH SISTEMA PRIMENOM PROGRAMSKOG PAKETA MATLAB",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,222,225,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Kanovic Erdeljan Capko Congradac.pdf

Uzunović Petar, Vermezović Mirko,"JEDAN PREDLOG SEGMENTACIJE IZGOVORENOG AUDIO MATERIJALA KORIŠĆENJEM TEAGER ENERGIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,226,229,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Uzunovic Vermezovic.pdf

Blagojević Miloš, Đurović Željko,"JEDAN PRISTUP KA STATISTIČKOM PREPOZNAVANJU REČI IZ OGRANIČENOG REČNIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,230,233,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Blagojevic Djurovic.pdf

Šekara Tomislav,"INDIREKTNA PRIMJENA TRANSFORMACIONIH POLINOMA ZA DISKRETIZACIJU FRAKCIONIH INTEGRATORA (DIFERENCIJATORA)",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,234,237,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Sekara.pdf

Jovandić Igor, Kovačević Branko,"DETEKCIJA I ESTIMACIJA POZICIJE POKRETNIH OBJEKATA IZ VIDEO SEKVENCI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,238,241,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Jovandic Kovacevic.pdf

Papić Veljko, Đurović Željko,"UNARNE I BINARNE MERE OBJEKATA U VIDEO SEKVENCI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,242,245,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Papic Djurovic.pdf

Stanišić Darko, Pavlica Vladimir,"JEDNA PRIMJENA ADAPTIVNIH REGULATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,246,249,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Stanisic Pavlica.pdf

Matijević Milan, Stojić Milić, Vukosavić Slobodan,"POTISKIVANJE PERIODIČNIH POREMEĆAJA U SINTEZI DIGITALNO UPRAVLJANIH ELEKTROMOTORNIH POGONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,250,253,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Matijevic Stojic Vukosavic.pdf

Krneta Radojka, Milenković Sanja,"SERIJSKI ANTIREZONANTNI KOMPENZATOR SA DIGITALNIM FILTROM",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,254,257,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Krneta Milenkovic.pdf

Ribić Aleksandar, Mataušek Miroslav,"NOVI PRILAZ PROJEKTOVANJU INDUSTRIJSKIH REGULATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,258,261,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Ribic Matausek.pdf

Kvaščev Goran, Đačić B., Turajlić Srbijanka,"EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA SRT METODE PODEŠAVANJA PI REGULATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,262,265,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Kvascev Djacic Turajlic.pdf

Rakić Aleksandar, Petrović Trajko,"FROM ROBUST LINEAR CONTROL THEORY TO SIMPLE CONTROLLERS FOR MASTER-SLAVE CURRENT-SHARING DC/DC CONVERTERS",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,266,269,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Rakic Petrovic.pdf

Jevtović Branislav, Mataušek Miroslav,"PROJEKTOVANJE I PODEŠAVANJE NEURO-FAZI REGULATORA SA PRIMENOM NA ROTORNIM BAGERIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,270,273,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Jevtovic Matausek.pdf

Kiković Branimir,"PROBLEMATIKA MODELIRANJA HIDRODINAMIČKE REGULACIONE SPOJNICE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,274,277,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Kikovic.pdf

Nikolić Petar, Milić Zoran,"PRIMER PRIMENE INTEGRISANJA SCADA SISTEMA SA INFORMACIONIM SISTEMOM U INDUSTRIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,278,281,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Nikolic Milic.pdf

Čapko Darko, Vukmirović Srđan,"POVEZIVANJE KLIJENTSKIH APLIKACIJA SA REDUNDANTNIM SERVERIMA ZA PRISTUP VELIČINAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,282,284,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Capko Vukmirovic.pdf

Jovanović Duško, Liet Geert, Broenink Jan,"A CSP-BASED TRAJECTORY FOR DESIGNING FORMALLY VERIFIED EMBEDDED CONTROL SOFTWARE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,285,288,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Jovanovic Liet Broenink.pdf

Ristić Aleksandar, Petrovački Dušan,"GEORADAR I GPS TEHNOLOGIJE - PRIMERI PRIMENE U DETEKCIJI PODZEMNE INFRASTRUKTURE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,289,292,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Ristic Petrovacki.pdf

Petrovački Dušan, Ristić Aleksandar,"GEORADAR I GPS TEHNOLOGIJE - PRINCIPI PRIMENE U DETEKCIJI PODZEMNE INFRASTRUKTURE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,293,296,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Petrovacki Ristic.pdf

Vukmirović Srđan, Erdeljan Aleksandar, Lendak Imre,"POVEZIVANJE POSTOJEĆIH NADZORNO-UPRAVLJAČKIH SISTEMA ZASNOVANIH NA OPC DA SPECIFIKACIJI PREKO INTERNETA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,297,299,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Vukmirovic Erdeljan Lendak.pdf

Petričković Igor, Kvaščev Goran, Kovačević Branko,"PRIKAZ UREĐAJA DSPACE MICROAUTOBOX I MOGUĆNOSTI PRIMENE U ANALIZI I UPRAVLJANJU PROCESIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,300,303,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Petrickovic Kvascev Kovacevic.pdf

Naumović Milica,"ALTERNATIVNI PRILAZ REŠAVANJU NEKIH PROBLEMA DISKRETIZACIJE U TEORIJI UPRAVLJANJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,304,307,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Naumovic.pdf

Petrovački Dušan, Konjović Zora,"GPS BAZIRANA INFRASTRUKTURA ZA UPRAVLJANJE PROSTORNIM RESURSIMA U SRBIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AU,1,308,319,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\AU\Petrovacki Konjovic.pdf

Škokljev Ivan, Maksimović Viktor,"TRANSAKCIJE I UPRAVLJANJE ZAGUŠENJEM U MREŽI ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,325,328,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Skokljev Maksimovic.pdf

Popović Dragan,"EVALUACIJA RELEVANTNIH TEHNIČKIH EFEKATA PRIMENE STATIČKIH TRANSFORMATORA ZA REGULACIJU UGLA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,329,332,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Popovic.pdf

Jakupović Goran, Čukalevski Ninel, Damjanović Nada, Obradović Nikola,"NOVI ALGORITMI REALIZACIJE I DOGRADNJA POSTOJEĆEG AGC SISTEMA U DISPEČERSKOM CENTRU EPS",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,333,336,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Jakupovic Cukalevski Damjanovic Obradovic.pdf

Damjanović Nada, Čukalevski Ninel, Krstonijević S., Cvetićanin S., Jakupović Goran,"PRIMENA SKLADIŠTA PODATAKA I EE APLIKACIJA U EKSPLOATACIJI PRENOSNIH MREŽA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,337,340,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Damjanovic et al.pdf

Bjedov Milorad, Đurić Milenko,"STABILNOST BRZINE SINHRONE MAŠINE KOJA NAPAJA POTROŠAČ TIPA KONSTANTNE STRUJE I TIPA KONSTANTNE SNAGE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,341,344,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Bjedov Djuric.pdf

Mikulović Jovan, Šekara Tomislav,"OPTIMALNA KOMPENZACIJA NEAKTIVNE SNAGE U TROFAZNIM ČETVOROŽIČNIM SISTEMIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,345,348,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Mikulovic Sekara.pdf

Đurić Milenko,"MERENJE SIMETRIČNIH KOMPONENTI REKURZIVNOM FOURIER-OVOM METODOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,349,352,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Djuric.pdf

Korunović Lidija, Stojanović Dobrivoje,"ANALIZA REŽIMA DISTRIBUTIVNIH MREŽA PRI PROMENI OPTEREĆENJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,353,356,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Korunovic Stojanovic.pdf

Stojanović Dobrivoje, Korunović Lidija,"OSETLJIVOSTI GUBITAKA SNAGE I ENERGIJE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA NA PARAMETRE POTROŠNJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,357,360,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Stojanovic Korunovic.pdf

Dimitrijević Božidar, Živanović Dragan, Ranđelović Ivana,"METROLOŠKO OBEZBEĐENJE INDUSTRIJSKE BAŽDARNICE BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRIMENOM VIRTUELNE INSTRUMENTACIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,361,364,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Dimitrijevic Zivanovic Randjelovic.pdf

Gavrilović Branislav, Milićević Zoran,"OBRTNI MOMENT VUČNIH MOTORA TIRISTORSKIH LOKOMOTIVA PRIMENJENIH NA ŽELEZNICAMA SRBIJE I CRNE GORE",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,365,368,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Gavrilovic Milicevic.pdf

Despotović Željko,"DINAMIČKO PONAŠANJE MOMENTNOG MOTORA SA PERMANENTNIM MAGNETIMA - SIMULACIONI I EKSPERIMENTALNI REZULTATI",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,369,372,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Despotovic.pdf

Peško Mirko, Despotović Željko, Rakić Olivera,"MATEMATIČKI MODEL MOMENTNOG MOTORA SA PERMANENTNIM MAGNETIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,373,376,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Pesko Despotovic Rakic.pdf

Dujić Dražen, Ostojić Darko, Katić Vladimir, Jeftenić Borislav,"REALIZACIJA VEKTORSKI REGULISANOG POGONA SA SINHRONIM MOTOROM SA PERMANENTNIM MAGNETIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,377,380,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Dujic Ostojic Katic Jeftenic.pdf

Dimitrijević Radiša, Jovović Goran,"MOGUĆNOST POBOLJŠANJA KARAKTERISTIKA IMPULSNIH MAGNETIZERA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,381,384,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Dimitrijevic Jovovic.pdf

Stevanović Ivan,"UPOREDNE KARAKTERISTIKE MREŽNIH TRANSFORMATORA MALE SNAGE SA "EI" LIMOVIMA RAZLIČITOG KVALITETA",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,385,388,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Stevanovic.pdf

Ostojić Darko, Dujić Dražen, Jeftenić Borislav,"VEKTORSKI UPRAVLJAN POGON SA ASINHRONIM MOTOROM REALIZOVAN SA ADMC401 DIGITALNIM SIGNALNIM PROCESOROM",XLIX ETRAN,Budva,2005,EE,1,389,392,eTRAN\49.ETRAN.2005.1\EE\Ostojic Dujic Jeftenic.pdf

Vukobratović Dejan, Delić Nemanja, Šenk Vojin,"O LP REGIONIMA DEKODOVANJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,33,36,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Vukobratovic1.pdf

Stefanović Čedomir, Bajić Dragana,"POREĐENJE KONTINUALNIH I DISTRIBUIRANIH SEKVENCI ZA SINHRONIZACIJU NA NIVOU FREJMA KORIŠĆENJEM STATISTIČKOG PRISTUPA PREKO BIFIKSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,37,40,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Stefanovic Bajic1.pdf

Bajić Dragana, Šibarević Olijandra, Stefanović Čedomir, Žigon Nina,"O DIREKTNOJ SEKVENCIJALNOJ ANALIZI SIGNALA PROMENLJIVOSTI SRČANOG RITMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,41,44,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Bajic Sibarevic Stefanovic1.pdf

Đurić Nikola,"BENEFITS OF MTR CONTRAINTS IN SOFT-OUTPUT DECODING OF LDPC-MTR CODES CONCATENATION OVER E2PR4 CHANNEL MODEL",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,45,48,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Djuric1.pdf

Ivaniš Predrag, Drajić Dušan,"ANALIZA UTICAJA DUGOROČNE PREDIKCIJE NA PERFORMANSE ADAPTIVNIH PROSTORNO-VREMENSKIH KODOVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,49,52,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Ivanis Drajic1.pdf

Đorđević Aleksandar,"RAČUNARSKA SIMULACIJA KANALA ZA MODEMSKI PRENOS PODATAKA U FIKSNOJ TELEFONSKOJ MREŽI",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,53,56,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Djordjevic1.pdf

Perić Zoran, Nikolić Jelena, Aleksić Danijela,"PROCENA AMPLITUDSKOG OPSEGA SKALARNOG KVANTIZERA ZA REJLIJEV IZBOR",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,57,60,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Peric Nikolic Aleksic1.pdf

Sečujski Milan,"TURBO DEKODOVANJE KORIŠĆENJEM MAP ALGORITMA SA DOVOĐENJEM TRELISA OBA KODERA U ISTO KRAJNJE STANJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,61,64,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Secujski1.pdf

Lončar-Turukalo Tatjana, Bajić Dragana, Žigon Nina,"ANALIZA SIGNALA PROMENE SRČANOG RITMA SA STANOVIŠTA TEORIJE INFORMACIJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,65,68,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Loncar-Turukalo Bajic Zigon1.pdf

Kostić Ivo,"IZRAČUNAVANJE PAKETSKE GREŠKE U PRISUSTVU KOMPOZITNOG FEDINGA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,69,72,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Kostic1.pdf

Kočan Enis, Ilić Maja, Pejanović-Đurišić Milica,"ESTIMACIJA KANALA U OFDM SISTEMU SA PRIJEMNIM PROSTORNO-VREMENSKIM DIVERSITY-JEM",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,73,76,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Kocan Ilic Pejanovic-Djurisic1.pdf

Ilić Maja, Kočan Enis, Pejanović-Đurišić Milica,"ANALITIČKI MODEL ZA ODREĐIVANJE PERFORMANSI OFDM DIVERSITY SISTEMA U USLOVIMA RICE-OVOG FEDINGA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,77,80,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Ilic Kocan Pejanovic-Djurisic1.pdf

Babačić Elvis, Veljović Zoran,"OFDM-CDMA SISTEM SA PILOT TONOM I PREKIDAČKIM PROSTORNIM DIVERSITY-JEM NA PREDAJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,81,84,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Babacic Veljovic1.pdf

Radović Dušan,"ANALIZA PROCESA SINHRONIZACIJE "NA SLEPO" NA OFDM UPLINKU",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,85,88,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Radovic1.pdf

Marković Milan, Đorđević Goran, Mitić Aleksandra,"KOMBINOVANI UTICAJ FAZNOG ŠUMA I KANALNIH INTERFERENCIJA NA PRENOS BPSK SIGNALA KROZ NELINEARNI SATELITSKI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM - ANALIZA SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,89,92,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Markovic Djordjevic Mitic1.pdf

Đorđević Goran,"KOMBINOVANI UTICAJ FAZNOG ŠUMA I KANALNIH INTERFERENCIJA NA PRENOS BPSK SIGNALA KROZ NELINEARNI SATELITSKI TELEKOMUNIKACIONI SISTEM - NUMERIČKI REZULTATI",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,93,96,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Djordjevic2.pdf

Pokrajac Ivan, Vučić Desimir, Erić Miljko,"ALGORITAM ZA PROCENU SMERA DOLASKA SIGNALA U FREKVENCIJSKOM DOMENU NA OSNOVU CIKLOSTACIONARNIH OBELEŽJA SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,97,100,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Pokrajac Vucic Eric1.pdf

Ivković Dejan, Dukić Miroslav,"PROCENA DOPLEROVE FREKVENCIJE U SOFTVERSKOM MODELU PRIJEMNIKA KONVENCIONALNOG RADARA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,101,104,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Ivkovic Dukic.pdf

Remenski Ninoslav, Pavić Branislav, Mileusnić Mladen, Petrović Predrag,"PRAKTIČNA REALIZACIJA DIGITALNOG RADARSKOG PRIJEMNIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,105,108,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Remenski Pavic Mileusnic Petrovic1.pdf

Zejak Aleksa,"RADAR WAVEFORMS WITH VARIABLE PULSE DURATION UTILISING PARTIAL COMPLEMENTARITY OF BARKER'S SEQUENCE SET",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,109,112,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Zejak1.pdf

Mitić Aleksandra, Milović Daniela, Panajotović Aleksandra,"STATISTIČKI PARAMETRI DRUGOG REDA ZA KANAL SA RAJSOVIM FEDINGOM U PRISUSTVU KANALNE INTERFERENCIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,113,116,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Mitic Milovic Panajotovic1.pdf

Vučić Desimir,"CIKLOSTACIONARNA ANALIZA DISKRETNE REALIZACIJE OFDM/QAM SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,118,121,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Vucic1.pdf

Perić Dragana, Perić Miroslav,"MMW MESH - SOFTVER ZA ANALIZU GRANIČNOG PONAŠANJA RAČUNARSKE MREŽE POVEZANE RADIO-RELEJNIM VEZAMA U MILIMETARSKOM OPSEGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,122,125,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Peric Peric1.pdf

Perić Miroslav, Perić Dragana, Stojanović Milan, Marčetić Svetlana,"JEDAN METOD ZA UDVOSTRUČAVANJE PROTOKA SA 4X2 NA 8X2 Mbit/s U RADIO-RELEJNIM UREĐAJIMA RRU13A I RRU23A",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,126,129,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Peric Peric Stojanovic Marcetic1.pdf

Jovanović Petar, Stojanović Milan, Radan Branko, Marčetić Svetlana,"JEDAN METOD ZA MERENJE PERFORMANSI FAZNIH KOMPARATORA PETLJI ZA IZDVAJANJE NOSIOCA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,130,132,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Jovanovic Stojanovic Radan Marcetic1.pdf

Obradović Dragan, Zečević Miloje,"AKVIZICIONO KONTROLNA JEDINICA RRU SPY I NJENA PRIMENA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,133,135,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Obradovic Zecevic1.pdf

Krstić Vladimir, Petrović Zoran,"OPTIMIZACIJA MEKE PETLJE ZA BLIND EKVALIZATOR SA POVRATNOM SPREGOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,136,139,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Krstic Petrovic1.pdf

Vuković Vladimir, Vojinović Ranko, Petrović Zoran, Petrović Grozdan,"ANALIZA PROPUSNOSTI GENERALIZOVANOG DVOMODNOG GBN ARQ MODELA POMOĆU RETRANSMISIONIH CIKLUSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,140,143,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Vukovic Vojinovic Petrovic Petrovic1.pdf

Dramićanin Dejan, Rakić Dejan,"FPGA IMPLEMENTACIJA OQPSK MODEMA VELIKOG PROTOKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,144,147,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Dramicanin Rakic1.pdf

Jovanović Milan, Komlenović Dimitar,"PRVI REZULTATI PROJEKTA REDIZAJN SOFTVERA ZA TELEFONSKU CENTRALU DKTS 30 POVEĆANOG KAPACITETA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,148,151,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Jovanovic Komlenovic1.pdf

Lukić Čukalevski Svetlana,"USKOPOJASNI ISDN KORISNIČKI SERVISI U DKTSv30",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,152,155,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Lukic-Cukalevski1.pdf

Jovanović Miloš,"CRBT USLUGA U DIGITALNOJ TELEFONIJI I MOGUĆA PRIMENA U SISTEMU DKTS30",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,156,159,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Jovanovic1.pdf

Sandić-Stanković Dragana, Gvozdenović Tamara,"PODRŠKA ISDN SERVISA PREKO V5.2 INTERFEJSA U SISTEMU DKTS",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,160,162,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Sandic-Stankovic Gvozdenovic1.pdf

Gvozdenović Tamara, Sandić-Stanković Dragana, Lebl Aleksandar,"UPRAVLJANJE ISDN PORTOM U PRISTUPNOM ČVORU DKTS",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,163,166,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Gvozdenovic Sandic-Stankovic Lebl1.pdf

Stojsavljević Zoran, Markov Mirko, Petrović Bogić,"SOFTVERSKA ARHITEKTURA ADUS SKLOPA U SISTEMU DKTS 30",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,167,170,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Stojsavljevic Markov Petrovic1.pdf

Banović Dušan, Radusinović Igor,"PRILOG ANALIZI PERFORMANSI VOQ KOMUTATORA ĆELIJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,171,174,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Banovic Radusinovic1.pdf

Stanić Mihailo, Ilić Miroslav, Leštar Branka,"PRENOSIVOST KODA NA KORISNIČKOM INTERFEJSU SLOJA UPRAVLJANJA ELEMENTOM MREŽE",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,175,178,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Stanic Ilic Lestar1.pdf

Knežević Petar, Radivojević Ninko, Petrović Grozdan,"EFIKASNO PRETRAŽIVANJE VELIKIH SNMP TABELA IZVRŠAVANJEM SQL UPITA NA UREĐAJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,179,82,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Knezevic Radivojevic Petrovic1.pdf

Starčević Dušan, Minović Miroslav, Štavljanin Velimir, Kostadinović Igor,"DEVICE MANAGEMENT PLATFORMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,183,186,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Starcevic Minovic Stavljanin Konstadinovic1.pdf

Lazić Nikola, Đekić Milić,"MERENJA U MREŽAMA BAZIRANIM NA ATM TEHNOLOGIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,187,190,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Lazic Djekic1.pdf

Đekić Milić, Lazić Nikola,"IP PING TEST U MREŽAMA BAZIRANIM NA ATM TEHNOLOGIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,191,194,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Djekic Lazic1.pdf

Vasiljević Slobodan, Jevtović Milojko,"ANALIZA ATM PROTOKOLA U ODNOSU NA QoS",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,195,198,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Vasiljevic Jevtovic1.pdf

Miličević Zoran, Bojković Zoran,"ANALIZA NEKIH POBOLJŠANJA PERFORMANSI KODERA KOD STANDARDA H.264/AVC",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,199,202,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Milicevic Bojkovic1.pdf

Gardašević Gordana,"ANALIZA ZAHTJEVA U REALIZACIJI QoS ARHITEKTURE ČETVRTE GENERACIJE MOBILNIH MULTIMEDIJALNIH SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,203,205,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Gardasevic1.pdf

Gardašević Vesna,"SIMULACIONI MODEL ALGORITMA "KVANTITATIVNE AF" DIFERENCIJACIJE USLUGA ZA PODRŠKU KVALITETU USLUGA U 3G "ALL-IP" MREŽAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,206,209,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Gardasevic2.pdf

Mitrović Mikica, Jevtović Milojko,"ARHITEKTURA ZA PODRŠKU QOS U MOBILNIM AD HOC RAČUNARSKIM MREŽAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,210,213,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Mitrovic Jevtovic1.pdf

Mišković Stanisalva, Đorđević Borislav,"PRIMER UTICAJA RAZLIKE KAŠNJENJA NA PERFORMANSE SAVREMENIH IMPLEMENTACIJA TCP PROTOKOLA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,214,217,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Miskovic Djordjevic1.pdf

Radusinović Igor, Veljović Zoran,"ANALIZA PERFORMANSI ERRL-ERRL CICQ KOMUTATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,218,221,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Radusinovic Veljovic1.pdf

Šajić Slavko, Babić Zdenka,"PRENOS KOMPRIMOVANE SLIKE RADIO KANALOM SA VEOMA IZRAŽENIM SMETNJAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,222,225,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Sajic Babic1.pdf

Milošević Nenad, Dimitrijević Bojan, Nikolić Zorica,"PERFORMANCE ANALYSIS OF WIDEBAND CDMA MIMO SYSTEM",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,226,229,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Milosevic Dimitrijevic Nikolic1.pdf

Tomić Igor, Dukić Miroslav,"MEK I MEKŠI HENDOVER I UPRAVLJANJE RADIO RESURSIMA UMTS MREŽA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,230,233,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Tomic Dukic1.pdf

Kostić-Ljubisavljević Aleksandra, Marković Goran, Aćimović-Raspopović Vladanka,"PROJEKTOVANJE RUTA U TELEKOMUNIKACIONIM MREŽAMA SA DINAMIČKIM RUTIRANJEM SAOBRAĆAJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,234,237,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Kostic-Ljubisavljevic Markovic Acimovic-Raspopovic1.pdf

Zečević Miloje, Obradović Dragan, Micić Nenad, Micić Dejan,"RRU NET SOFTVER ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE MREŽOM DIGITALNIH RADIO-RELEJNIH UREĐAJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,238,240,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Zecevic Obradovic Miic Micic1.pdf

Kovačević Vladica, Radović Dušan,"SIMULATOR VODEĆIH 3G TEHNOLOGIJA NA NIVOU RADIO-INTERFEJSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,241,244,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Kovacevic Radovic1.pdf

Brčić Petar,"APPLICATION FOR SITE SURVEY",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,245,248,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Brcic1.pdf

Petković Miroslav, Simić Mirjana, Koprivica Mladen, Nešković Nataša, Nešković Aleksandar, Paunović Đorđe,"SISTEM ZA AUTOMATSKO MERENJE INTENZITETA ELEKTRIČNOG POLJA REALIZOVAN KORIŠĆENJEM SPEKTRALNOG ANALIZATORA PROTEK 3201",XLIX ETRAN,Budva,2005,TE,2,249,252,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\TE\Petkovic et al1.pdf

Mladenović Ana,"PRORAČUN POLJA STALNOG MAGNETA OBLIKA TORUSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,253,256,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Mladenovic.pdf

Cvetković Nenad,"PRIBLIŽNO REŠAVANJE INTEGRALNE JEDNAČINE ZA POTENCIJAL RAZDVOJNE POVRŠINE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,257,260,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Cvetkovic.pdf

Aleksić Slavoljub, Cvetković Zlata, Perić Mirjana, Nikolić Bojana,"ODREĐIVANJE JAČINE ELEKTRIČNOG POLJA I POTENCIJALA U ŠUPLJEM DIELEKTRIČNOM TELU",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,261,264,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Aleksic Cvetkovic Peric Nikolic.pdf

Perić Mirjana, Ilić Saša,"PRORAČUN KAPACITIVNOSTI "SATURN" KONDENZATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,265,267,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Peric Ilic.pdf

Jovanović Ana, Jovičević Svetozar,"ANALIZA POLJA SIMETRIČNE ARHIMEDOVE SPIRALE METODOM NAJMANJIH KVADRATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,268,271,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Jovanovic Jovicevic.pdf

Rančić Milica, Rančić Predrag,"VERTIKALNI HERTZ-OV DIPOL IZNAD POLUPROVODNE SRDINE: PRIKAZ JEDNOSTAVNIH MODELA SOMMERFELD-OVOG INTEGRALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,272,275,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Rancic Rancic.pdf

Rančić Predrag, Rančić Milica, Borisov Dijana,"HORIZONTALNI HERTZ-OV DIPOL IZNAD POLUPROVODNE SREDINE: PRIKAZ JEDNOSTAVNIH MODELA SOMMERFELD-OVOG INTEGRALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,276,279,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Rancic Rancic Borisov.pdf

Reljić Boro, Slović Marija,"PARAMETRI PROPAGACIJE TALASA KOJI SE PROSTIRU DUŽ UNIFORMNIH NIZOVA METALNIH CILINDARA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,280,282,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Reljic Slovic.pdf

Stanković Zoran, Milovanović Bratislav, Jovanović Aleksandar,"PREDIKCIJA NIVOA ELEKTROMAGNETNOG POLJA U URBANIM SREDINAMA POMOĆU HIBRIDNOG EMPIRIJSKO-NEURONSKOG MODELA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,283,286,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Stankovic Milovanovic Jovanovic.pdf

Filipović Dragan, Dlabač Tatijana,"NISKOFREKVENTNA DIFRAKCIJA TE POLARIZOVANOG RAVANSKOG TALASA NA DVOSLOJNOJ REŠETKI SA DVIJE JEDNAKE TRAKE PO PERIODI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AP,2,287,288,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AP\Filipovic Dlabac.pdf

Milovanović Bratislav, Marinčić Aleksandar, Dončov Nebojša, Ranđelović Mladen,"UTICAJ PODUŽNE INDUKTIVNOSTI NA KARAKTERISTIKE VODA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,293,296,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Milovanovic Marincic Doncov Randjelovic1.pdf

Stojanović Mila, Dončov Nebojša, Joković Jugoslav, Ranđelović Tijana,"PRIMENE TLM METODA SA Z TRANSFORMACIJOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,297,300,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Stojanovic Doncov Jokovic Randjelovic1.pdf

Joković Jugoslav, Ranđelović Tijana, Stojanović Mila,"MODELOVANJE MIKROTALASNOG APLIKATORA SA POBUDOM PREKO TALASOVODA PRIMENOM TLM METODA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,301,304,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Jokovic Randjelovic Stojanovic1.pdf

Ahmetović Ramiz, Crnojević-Bengin Vesna, Budimir Đurađ,"KRAJEVIMA SPREGNUT MIKROSTRIP REZONTAOR SA VIŠESTRUKIM KVADRATNIM FRAKTLOM SIERPINSKOG",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,305,306,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Ahmetovic Crnojevic-Bengin Budimir1.pdf

Jovanović Siniša, Nešić Aleksandar,"MIKROSTRIP BAND-PASS FILTER ZA NISKE MIKROTALASNE UČESTANOSTI",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,307,310,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Jovanovic Nesic1.pdf

Gmitrović Miodrag, Ranđelović Dalibor,"PROJEKTOVANJE NISKOPROPUSNIH TALASNIH DIGITALNIH FILTARA SA JDNIM ADAPTEROM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,311,314,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Gmitrovic Randjelovic1.pdf

Janković Petar, Radnović Ivana,"LOGARITAMSKI DETEKTOR RF SIGNALA NA X I Ku FREKVENCIJSKOM OPSEGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,315,318,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Jankovic Radnovic1.pdf

Pupavac Nebojša, Jokanović Branka,"DIREKTNI SUBHARMONIJSKI IQ MODULATOR NA K OPSEGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,319,322,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Pupavac Jokanovic1.pdf

Manojlović Predrag, Radnović Ivana,"INTEGRISANI UMNOŽAVAČ PUTA 8 ZA OPSEG 11 - 12 GHz",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,323,325,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Manojlovic Radnovic1.pdf

Marković Vera, Stošić Aleksandar,"NEURONSKI PRISTUP U MODELOVANJU DC I RF KARAKTERISTIKA HBT TRANZISTORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,327,330,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Markovic Stosic1.pdf

Pronić Olivera, Ranđelović Jovana,"POBOLJŠANI MODEL ŠUMA MIKROTALASNIH FET TRANZISTORA ZA RAZLIČITE RADNE TEMPERATURE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,331,334,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Pronic Randjelovic1.pdf

Marković Vera, Marinković Zlatica,"POBOLJŠANJE NEURONSKIH MODELA ŠUMA MIKROTALASNIH TRANZISTORA ZA RAZLIČITE TEMPERATURNE USLOVE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,335,338,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Marinkovic Markovic1.pdf

Maleš-Ilić Nataša, Milovanović Bratislav, Ranđelović Jovana,"LINEARIZACIJA KASKADNE VEZE DVA POJAČAVAČA POMOĆU DRUGIH HARMONIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,339,342,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Males-Ilic Milovanovic Randjelovic1.pdf

Nešić Aleksandar, Jovanović Siniša, Mićić Zoran,"ANTENSKI NIZ SA TEJPEROVANOM RASPODELOM I UGAONIM REFLEKTOROM NA MILIMETARSKOM OPSEGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,343,346,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Nesic Jovanovic Micic1.pdf

Popović Nenad,"ŠTAMPANA KOLINEARNA ANTENA NA 13 GHz",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,347,349,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Popovic1.pdf

Mićić Zoran,"CASSEGRAIN ANTENA 0.3m NA 23 GHz SA REFLEKTOROM OD KOMPOZITNOGMATERIJALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,350,352,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Micic1.pdf

Slović Marija, Jokanović Branka, Kolundžija Branko,"MIKROSTRIP PATCH ANTENA ZA ANTIKOLIZIONI RADAR NA 24 GHz",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,353,356,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Slovic Jokanovic Kolundzija1.pdf

Milijić Marija, Stanković Zoran, Atanasković Aleksandar,"MODELOVANJE MIKROTALASNIH PATCH ANTENA POMOĆU NEURONSKIH MREŽA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,357,360,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Milijic Stankovic Atanaskovic1.pdf

Smiljaković Vladimir, Golubičić Zoran, Manojlović Predrag, Popović Nenad,"MULTIFUNKCIONALNI SISTEM VOĐENJA MALE BESPILOTNE LETILICE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,361,364,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Smiljakovic Golubicic Manojlovic Popovic1.pdf

Golubičić Zoran,"OPTIMIZACIJA SISTEMSKIH KARAKTERISTIKA RADARA ZA ZAŠTITU OD SUDARA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MT,2,365,368,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\MT\Golubicic.pdf

Rajković Mirjana, Jovičić Slobodan, Đorđević Miodrag, Kašić Zorka,"PROZODIJSKE KARAKTERISTIKE EMOTIVNOG GOVORA: ANALIZA DINAMIČKOG PONAŠANJA GRUPE AKUSTIČKIH OBELEŽJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,373,376,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Rajkovic Jovicic Djordjevic Kasic1.pdf

Savković Jovica, Stamatović Milovan,"STATISTIČKA ANALIZA PROZODIJSKIH PARAMETARA NA PSIHO-EMOTIVNOM KORPUSU SRPSKOG JEZIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,377,380,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Savkovic Stamatovic1.pdf

Pantelić Slavica, Đoković Sanja, Subotić Miško,"TEOAE DECE SA OŠTEĆENJEM SLUHA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,381,384,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Pantelic Djokovic Subotic1.pdf

Subotić Miško, Punišić Silvana, Čabarkapa Nataša,"PISANI DISKURS GOVORNO JEZIČK BAZE HABIL",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,385,387,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Subotic Punisic Cabarkapa1.pdf

Marković Branko,"WiseEdit 1.0 - SOFTVERSKI PAKET ZA AKVIZICIJU GOVORNIH UZORAKA U OBLIKU "wave" FAJLOVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,388,391,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Markovic1.pdf

Ronto Robert, Pekar Darko, Đurić Nikola,"REALIZACIJA TELEFONSKOG GOVORNOG PORTALA NA BAZI ASR I TTS",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,392,395,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Ronto Pekar Djuric1.pdf

Jovanov Ljubomir, Pekar Darko,"POREĐENJE PERFORMANSI ALGORITAMA ZA PRAĆENJE FORMANATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,396,399,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Jovanov Pekar1.pdf

Mišković Dragiša, Vujnović Nataša, Sečujski Milan, Delić Vlado,"AUDIO BIBLIOTEKA ZA SLEPE I SLABOVIDE OSOBE KAO VID PRIMENE TTS TEHNOLOGIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,400,402,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Miskovic Vujnovic Secujski Delic1.pdf

Đorđević Miodrag,"UTICAJ MP3 KOMPRESIJE U FORENZIČKOJ ANALIZI GOVORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,403,406,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Djordjevic1.pdf

Erić Miljko,"CFAR DETEKCIJA JEDNE KKLASE TRANZIJENTNIH AKUSTIČKIH SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,407,410,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Eric1.pdf

Šarić Zoran, Jovičić Slobodan,"LABELIRANJE GOVORNIH SEGMENATA U REVERBERANTNOJ PROSTORIJI UZ POMOĆ MIKROFONSKOG NIZA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,411,414,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Saric Jovicic1.pdf

Đukić Iva,"ISPITIVANJE ZVUČNIČKIH SKRETNICA REALIZOVANIH POMOĆU KOMPLEMENTARNIH FILTERSKIH PAROVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,415,418,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Djukic1.pdf

Todorović Dejan,"UTICAJ POKRIVAČA GLAVE NA USMERENOST GOVORNIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,419,422,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Todorovic1.pdf

Radisavljević Miloš, Milovanović Milan,"ODREĐIVANJE SLABLJENJA KOD KOMORNIH PRIGUŠIVAČA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,423,426,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Radisavljevic Milovanovic1.pdf

Jurin Gordana, Pavlović Milorad,"UTICAJ VREMENSKIH USLOVA NA MERENJE AVIONSKE BUKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,427,430,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Jurin Pavlovic1.pdf

Diligenski Đorđe, Demić Miroslav,"DINAMIČKA SIMULACIJA VIBRACIONOG SISTEMA PRIGRADSKOG AUTOBUSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,431,434,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Diligenski Demic.pdf

Mančić Dragan, Radmanović Milan, Petrušić Zoran,"TRODIMENZIONALNI MATRIČNI MODEL METALNIH PRSTENOVA I DISKOVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,435,438,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Mancic Radmanovic Petrusic1.pdf

Milovanović Milan, Radisavljević Miloš, Milovanović Vera,"POTREBE I MOGUĆNOSTI ZA UVOĐENJEM NOVIH MATERIJALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,439,442,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Milovanovic Radislavljevic Milovanovic1.pdf

Vračar Miodrag,"UTICAJ HIDRODINAMIČKIH I VIBRACIONIH KARAKTERISTIKA REKE NA AMBIJENTALNI AKUSTIČKI ŠUM",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,443,446,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Vracar1.pdf

Ćirić Dejan, Hammershoi Dorte,"COMPARISON OF SOUND TRANSMISSION IN HUMAN EARS AND COUPLER LOADED BY AUDIOMETRIC EARPHONES",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,447,456,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Ciric Hammershoi1.pdf

Ćirić Dejan, Milošević Miroslava, Dragićević Vladimir,"ANALIZA PRIMENE MLS I SINE SWEEP TEHNIKA ZA MERENJE IMPULSNOG ODZIVA PROSTORIJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,457,460,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Ciric Milosevic Dragicevic1.pdf

Budisavljević Borislav, Milenković Aleksandar, Drobnjaković Čedomir, Baralić Stevka, Zorić Branislav,"PRILOG ODREĐIVANJU NIVOA ZVUKA U ZATVORENOM PROSTORU I NJEGOVE MERNE NESIGURNOSTI",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,461,464,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Budisavljevic et al1.pdf

Kurtović Husnija,"UTICAJ TAMPON-ZONE MALE VELIČINE NA PRENOŠENJE BUKE IZ JEDNE PROSTORIJE U DRUGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,465,467,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Kurtovic1.pdf

Šumarac Pavlović Dragana, Mijić Miomir,"RASPODELA DUŽINA SLOBODNOG PUTA U PROSTORIJI KAO ALAT U AKUSTIČKOM DIZAJNU",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,468,471,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Sumarac Mijic1.pdf

Mijić Miomir, Šumarac Pavlović Dragana, Kurtović Husnija,"AKUSTIČKI DIZAJN HALE "BEOGRADSKE ARENE"",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,472,475,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Mijic Sumarac Kurtovic1.pdf

Vorlander Michael,"COMPUTER MODELS IN ROOM ACOUSTICS - STATE OF THE ART",XLIX ETRAN,Budva,2005,AK,2,476,483,eTRAN\49.ETRAN.2005.2\AK\Vorlaender1.pdf

Stanimirović Aleksandar, Đorđević-Kajan Slobodanka, Stoimenov Leonid,"EKSPERIMENTALNA PROVERA ALGORITAMA ZA IMPLEMENTACIJU OPERACIJE SPOJA U DISTRIBUIRANOM I HETEROGENOM OKRUŽENJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,31,35,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Stanimirovic Djordjevic-Kajan1.pdf

Milosavljević Aleksandar, Stoimenov Leonid,"IMPLEMENTACIONI MODEL GINIS OKVIRA ZA WEB ZASNOVANI GIS",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,35,38,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Milosavljevic Stoimenov.pdf

Šućurović Snežana,"ZAŠTITA WEB SERVISA U .NET OKRUŽENJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,39,41,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Sucurovic1.pdf

Radivojević Mladen, Pekić Slaven,"OD TRADICIONALNE UPRAVE KA NOVOJ E-UPRAVI",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,42,44,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Radivojevic Pekic1.pdf

Jovović Goran, Perović Bojan, Dragović Rade,"E-GOVERNMENT U PRAVOSUDNOJ UPRAVI",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,45,48,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Jovovic Perovic Dragovic1.pdf

Nikolić Boško, Đorđević Jovan, Stojković Aleksandar, Mitrović Milijan,"SISTEM ZA UČENJE ARHITEKTURE I ORGANIZACIJE RAČUNARA NA DALJINU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,49,52,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Nikolic Djordjevic Stojkovic Mitrovic1.pdf

Stojković Aleksandar, Đorđević Jovan, Nikolić Boško,"MREŽNO DOSTUPAN SISTEM ZA UČENJE ARHITEKTURE I ORGANIZACIJE PIPELINE PROCESORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,53,56,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Stojkovic Djordjevic Nikolic1.pdf

Đenić Slobodanka, Živković Ljiljana, Angeleski Miša,"INTERAKTIVNA PREZENTACIJA NASTAVNIH OBLASTI IZ OSNOVA PROGRAMIRANJA NA JEZIKU "C"",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,57,59,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Djenic Zivkovic Angeleski1.pdf

Jovanović Nenad, Marković Suzana, Jevtović Branislav,"MODELOVANJE IP ADRESIRANJA KAO ODRŠKE ZA UČENJE RAČUNARSKIH MREŽA NA DALJINU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,60,63,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Jovanovic Markovic Jevtovic1.pdf

Petrović Mile, Spalević Petar, Zelić Milka,"SAVREMEN SISTEM ZA MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,64,67,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Petrovic Spalevic Zelic1.pdf

Lekić Nedjeljko, Mijanović Zoran, Stojanović Radovan,"MULTIKONTROLERSKI LOGER",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,68,71,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Lekic Mijanovic Stojanovic1.pdf

Cvetković Ljubomir, Lazić Borivoj,"PRIMENA TEHNIKE AKTIVNIH PUTEVA ZA TESTIRANJE PROGRAMABILNIH LOGIČKIH UREĐAJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,72,75,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Cvetkovic Lazic1.pdf

Pele Zoltan, Popov Nemanja,"CMOS SENSOR DIGITAL CARD - UGRAĐENI SISTEM SA INTEL XSCALE ARHITEKTUROM",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,76,77,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Pele Popov1.pdf

Grgić Siniša, Kaprocki Zvonimir, Lukač Željko, Simić Dragan,"JEDNO REŠENJE IMPLEMENTACIJE RUKOVAOCA POBOLJŠANOM NAND-FLASH MEMORIJOM NA PUC3030A MIKROKONTROLETU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,78,81,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Grgic Kaprocki Lukac Simic1.pdf

Aleksić Tatjana, Grgić Siniša, Lukač Željko,"JEDNO REŠENJE OPTIMIZACIJE DRM SBR DEKODERA NA APX PROCESORU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,82,85,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Aleksic Grgic Lukac1.pdf

Radin Boris, Savković Pavle,"JEDNO REŠENJE PRENOSIVOG GENERATORA IMPULSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,85,87,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Radin Savkovic1.pdf

Radulović Milan, Tomašević Milo,"PREDLOG REGISTARSKE KOMUNIKACIJE SPEKULATIVNOM MULTIPROCESORU NA ČIPU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,88,91,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Radulovic Tomasevic1.pdf

Petrušić Zoran, Mančić Dragan, Radmanović Milan,"AUTOMATIZOVANI SISTEM ZA DOKUMENTOVANJE SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA BAZIRAN NA TERMOVIZIJSKIM SNIMCIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,92,95,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Petrusic Mancic Radmanovic.pdf

Zogović Nikola,"REALIZACIJA VIŠESTRUKE KOMUNIKACIJE RAČUANRA SA PERIFERIJAMA PREKO SERIJSKIH KANALA U SPECIJALIZOVANOM REAL-TIME SISTEMU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,96,99,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Zogovic1.pdf

Dragan Zoran, Popović Miroslav, Stojanović Goran,"IZDVAJANJE APLIKACIJA IZ MPEG-2 TOKA ZA MHP SISTEME",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,100,103,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Dragan Popovic Stojanovic1.pdf

Marković Aleksandar, Merdžanović Miloš, Knol Milan,"PRIKUPLJANJE DISTRIBUIRANIH PODATAKA POMOĆU SMART KARTICA I XML-A U SLUČAJU NEDOSTATKA ILI OTKAZA RAČUNARSKE MREŽE",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,104,107,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Markovic Merdzanovic Knol1.pdf

Škrnjug Željko, Pantelić Goran,"PODSISTEM ZA ELEKTRONSKU PERSONALIZACIJU IDENTIFIKACIONIH DOKUMENATA ZASNOVANIH NA SMART KARTICAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,108,110,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Skrnjug Pantelic1.pdf

Milošević Duško, Rajović Vladimir,"SERIJSKI PRENOS PODATAKA PO RS 485 STANDARDU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,111,113,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Milosevic Rajovic1.pdf

Janev Valentina, Vraneš Sanja,"ONTOLOGY-MEDIATED INTEGRATION OF KNOWLEDGE RESOURCES: THE CASE OF MIHAJLO PUPIN INSTITUTE",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,114,117,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Janev Vranes1.pdf

Sivački Nikola, Tartalja Igor,"JEDNO REŠENJE PROBLEMA PREPOZNAVANJA LICA ZASNOVANO NA NEURALNOJ MREŽI OBUČAVANOJ GENETIČKIM ALGORITMOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,118,121,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Sivacki Tartalja1.pdf

Mišković Dejan, Popović Miroslav, Kukolj Dragan,"JEDNO REŠENJE MATEMATIČKE BIBLIOTEKE ZA PROCESORE ZA OBRADU DIGITALNIH SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,122,125,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Miskovic Popovic Kukolj1.pdf

Jovanović Zoran, Simeonov Aleksandar, Mišković Dejan, Živković Miroslav,"PREVAZILAŽENJE OGRANIČENJA SISTEMA ZA RAZVOJ PREVODILACA PRILIKOM RAZVOJA PREVODIOCA ZA APX PROCESOR DIGITALNIH SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,126,129,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Jovanovic Simeonov Miskovic Zivkovic1.pdf

Crnogorac Snežana, Simeonov Aleksandar, Jovanović Zoran,"AUTOMATSKO ISPITIVANJE C PREVODIOCA ZA JEDNU KLASU PROCESORA ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,130,132,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Crnogorac Simeonov Jovanovic.pdf

Dejanović Ratko,"SOFTVERSKE METRIKE ZA POUZDANOST SOFTVERA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,133,135,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Dejanovic1.pdf

Teslić Vera, Simić Dragan, Aleksić Tatjana,"JEDNO REŠENJE VIRTUELNOG 3D AUDIO EFEKTA NA DSP PLATFORMI",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,136,138,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Teslic Simic Aleksic1.pdf

Mihajlović Zorica,"CENA UPRAVLJANJA KOD INKREMENTALNOG INTEGRACIONOG TESTIRANJA SOFTVERA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,139,142,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Mihajlovic1.pdf

Cvetković Marija, Lenard Jean-Dominique, Stanković Milena,"XML REPREZENTACIJA KARAKTERISTIKA MATERIJALA ZA POTREBE RAČUNARSKE SIMULACIJE U ARHITEKTURI",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,143,146,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Cvetkovic Lenard Stankovic1.pdf

Marinković Verica, Pavić Branislav, Tadić Vladimir,"PRIMENA PROGRAMA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE RADIO-SISTEMOM POSEBNE NAMENE",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,147,150,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Marinkovic Pavic Tadic1.pdf

Basara Miloš, Teslić Nikola, Samardžić Tatjana, Vukosavljev Saša,"JEDNO REŠENJE BEŽIČNE MIKROTELEFONSKE KOMBINACIJE NA BAZI BLUETOOTH",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,151,154,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Basara Teslic Samardzic Vukosavljev1.pdf

Đorđević Borislav, Maček Nemanja, Mišković Stanislav, Štrbac Svetlana, Čustović Vedran,"PERFORMANSE EXT3 SISTEMA DATOTEKA: UTICAJ EKSTERNIH JOURNALING TEHNIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,155,158,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Djordjevic Macek Miskovic Strbac Custovic1.pdf

Jevtić Miloš, Petrović Miroslav, Zogović Nikola, Stamatović Milovan,"OPTIMIZACIJA PRETRAŽIVANJA BAZE PODATAKA U SISTEMU KOJI RADI U REALNOM VREMENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,159,161,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Jevtic Petrovic Zogovic Stamatovic1.pdf

Stojić Borjana, Miljkov Zoran,"BAZA PODATAKA I APLIKACIJA "PC I MREŽA EVIDENCIJA" ZA EVIDENCIJU RAČUNARA I MREŽNIH UREĐAJA U INFORMACIONOM SISTEMU IRITELA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,162,165,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Stojic Miljkov1.pdf

Brđanin Dražen, Marić Slavko, Čalić Ognjen, Macan Siniša, Bošnjak Krstan,"MIGRACIJA POSLOVNOG OBJEKTNOG MODELA U RELACIONU BAZU PODATKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,165,169,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Brdjanin Naric Calic Macan Bosnjak1.pdf

Pantelić Goran, Škrnjug Željko,"BEZBEDNOST PODATAKA U SISTEMU ELEKTRONSKOG BANKARSTVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,170,172,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Pantelic Skrnjug1.pdf

Mihajlović Vladan, Đorđević-Kajan Slobodanka, Dimitrijević Aleksandar,"INDEKSIRANJE VEKTORSKIH PROSTORNIH PODATAKA U SISTEMU ZA PRAĆENJE MOBILNIH OBJEKATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,173,176,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Mihajlovic Djordjevic-Kajan Dimitrijevic1.pdf

Predić Bratislav, Milosavljević Aleksandar, Rančić Dejan,""RICH" J2ME GIS KLIJENT ZA PRAĆENJE MOBILNIH OBJEKATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,177,180,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Predic Milosavljevic Rancic1.pdf

Kisić Una, Marinković Siniša,"SERBIAN AIRPORTS WEATHER ACQUISITION SYSTEM SAWAS",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,181,183,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Kisic Marinkovic1.pdf

Kuduz Nebojša, Bašić Dejan,"APLIKACIJA ZA UNAPREĐENJE INTERAKCIJE RAZLIČITIH SLUŽBI U RADU SA JAVNOM TELEFONSKOM CENTRALOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,184,186,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Kuduz Basic1.pdf

Joksimović Srećko, Tot Ivan, Trboljevac Miloš,"ANALIZA ISPITNOG ROKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,187,190,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Joksimovic Tot Trboljevac1.pdf

Gredić Veselin,"PRIKAZ CELOVITOG OKRUŽENJA MIGRACIJE SOFTVERSKIH SISTEMA SA OSVRTOM NA PRISTUPE MIGRACIJI 4GL APLIKACIJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RT,3,191,194,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\RT\Gredic1.pdf

Takači Aleksandar,"HANDLING PRIORITY WITH A DATABASE SCENARIO",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,199,201,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Takaci1.pdf

Doder Dragan, Udovičić Mirna, Milošević Miloš, Ilić Dejan,"ONE IMPLEMENTATION OF THE QUANTIFIER ELIMINATION FOR THE THEORY OF STRUCTURE (Q, *, -, 0)",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,202,204,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Doder Udovicic Milosevic Ilic1.pdf

Stefanović Nedeljko, Borovčanin Momčilo, Doder Dragan, Takači Aleksandar,"JEDAN TABLO DOKAZIVAČ ZA INTUICIONISTIČKI ISKAZNI RAČUN",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,205,208,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Stefanovic Borovcanin Doder Takaci1.pdf

Perović Aleksandar, Stefanović Nedeljko, Borovčanin Momčilo, Jovanović Aleksandar,"PARAMETRIC ZOOMING OF SYNTAX FORMS",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,209,211,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Perovic Stefanovic Borovcanin Jovanovic1.pdf

Marić Miroslav, Marić Filip, Mijajlović Žarko, Jovanović Boško,"AUTOMATIC CONSTRUCTION OFSURFACE MODEL",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,212,215,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Maric Maric Mijajlovic Jovanovic1.pdf

Krdžavac Nenad, Gašević Dragan,"A MDA-BASED DESCRIPTION LOGIC REASONER",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,216,219,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Krdzavac Gasevic1.pdf

Milosavljević Milan, Oklobžija Milan, Obradović Slobodan,"PROGRAMSKI SISTEM ZA 3D REKONSTRUKCIJU SRCA",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,220,223,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Milosavljevic Oklobdzija Obradovic1.pdf

Spasić Slađana, Ćulić Milka, Grbić Gordana, Martać Ljiljana, Jovanović Maja, Jovanović Aljoša,"FRACTAL ANALYSIS OF RAT CEREBELLAR ELECTROCORTICAL ACTIVITY AT SAMPLING FREQUENCIES OF 64-512 Hz",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,224,225,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Spasic et al1.pdf

Protić Danijela, Milosavljević Milan,"POBOLJŠANJE PREDIKCIJE GOVORA KORIŠĆENJEM ELEKTROGLOTOGRAMSKOG SIGNALA: UPOREDNA ANALIZA",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,226,229,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Protic Milosavljevic1.pdf

Miškovic Vladislav,"UTICAJ UPOTREBE STRUKTURNIH ATRIBUTA NA KOMPLEKSNOST INDUKTIVNO NAUČENIH PROPOZICIONIH KONCEPATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,230,233,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Miskovic1.pdf

Vraneš Sanja, Stanojević Mladen,"SEMANTIČKI WEB - ZA I PROTIV",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,234,237,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Stanojevic Vranes1.pdf

Katić Marina, Pušara Kostadin,"ZAŠTO JE POTREBNA STANDARDIZACIJA TERMINA ELEKTRONSKE TRGOVINE",XLIX ETRAN,Budva,2005,VI,3,238,241,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\VI\Katic Pusara1.pdf

Travica Siniša, Aleksić Obrad, Srećković Milesa,"ORGANSKI I NEORGANSKI LUMINOFORI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,247,250,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Travica Aleksic Sreckovic1.pdf

Srećković Milesa, Marinović Aleksandar, Kovačević Aleksander, Družijanić Dragan, Pantelić Slađana, Gligorić Goran, Barjaktarević Danilo, Popović Srđan,"INTERAKCIJA LASERA SA MATERIJALIMA OPTIČKIH POMAGALA I IMPLANTANATA I DOZIMETRIJSKI ASPEKT",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,251,254,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Sreckovic et al1.pdf

Pantelić Slađana, Borna Nadežda, Kaluđerović Branka,"NEKE KARAKTERISTIKE SISTEMA SA OPTIČKIM VLAKNIMA KOJI SE PRIMENJUJU U DIJAGNOSTIČKE I TERAPEUTSKE SVRHE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,255,258,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Pantelic Borna Kaludjerovic1.pdf

Mikičić Dušan, Spaić Milan,"KORIŠĆENJE KACIGE ZA REDUKCIJU MEHANIČKIH POVREDA GLAVE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,259,261,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Mikicic Spaic1.pdf

Lukić Slavenka, Milutinović-Nikolić Aleksandra, Simović Ljiljana,"POROZNA STRUKTURA NETKANIH TEKSTILNIH MATERIJALA ZA BIOMEDICINSKU NAMENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,262,265,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Lukic Milutinovic-Nikolic Simovic1.pdf

Milutinović-Nikolić Aleksandra, Vuković Zorica, Jovanović Dušan, Medić Vesna,"POROZNA STRUKTURA DENTALNIH CEMENATA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,266,269,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Milutinovic-Nikolic Vukovic Jovanovic Medic1.pdf

Krstić Jugoslav, Mojović Zorica, Abu Rabi Anđela, Lončarević Davor, Starčević Goran, Jovanović Dušan,"EKOLOŠKA PRIMENA SORPCIONIH SVOJSTAVA GLINA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,270,273,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Krstic et al1.pdf

Ignjatović Aleksandar, Spasojević Ivan, Mojović Miloš,"PRIMENA EPR SPEKTROSKOPIJE U DETEKCIJI SLOBODNIH RADIKALA U HRANI INDUKOVANIH GAMA ZRAČENJEM. IMPLEMENTACIJA STANDARDA EVROPSKE UNIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,274,276,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Ignjatovic Spasojevic Mojovic1.pdf

Tomić Ljubiša,"PRIMENA TERMOVIZIJE ZA DETEKCIJU ŠTETNIH GASOVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,277,280,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Tomic1.pdf

Mirčevski Julijana, Tomić Željka, Milić Saša,"SOFTWARE ZA PODRŠKU BIOMEDICINSKOJ VIZUELIZACIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,281,284,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Mircevski Tomic Milic1.pdf

Gospavić Radovan, Todorović Goran, Đokić Biljana,"NUMERIČKO MODELOVANJE U PODRUČJU INTERAKCIJE LASERSKOG ZRAČENJA SA BIOMATERIJALOM PRIMENOM MESLESS, RBF COLLOCATION METODA OD INTERESA ZA MEDICINU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,285,288,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Gospavic Todorovic Djokic1.pdf

Ostojić Stanko, Ristić Slavica, Arsoski Vladimir, Ilić Jelena, Miljković Vladimir,"MODELOVANJE U PODRUČJU PRIMENE RASEJANJA STATIČKOG I DINAMIČKOG TIPA U BIOMEDICINI I DIJAGNOSTIČKE SVRHE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,289,292,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Ostojic Ristic Arsoski Ilic Miljkovic1.pdf

Davidović Milena, Gospavić Radovan, Nikolić Dragana,"MODELOVANJE JEDNAČINE TRANSPORTA TOPLOTE U BIOLOŠKIM TKIVIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,293,295,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Davidovic Gospavic Nikolic1.pdf

Družijanić Dragan, Dinulović Mirko, Božović Žarko, Latinović Zoran, Rajković Višnja, Rajičić Bratislav, Barjaktarević Danilo, Popović Srđan,"INTERAKCIJA CO2 I ER:YAG LASERA SA BIOLOŠKIM I PROTETSKIM MATERIJALIMA U STOMATOLOGIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,296,299,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Druzijanic et al1.pdf

Ilić Jelena, Ristić Slavica, Ostojić Stanko, Milić Saša, Radovanović Radovan,"DIJAGNOSTIKA ANSAMBLA ČESTICA ILI TKIVA NA OSNOVU EFEKATA RASEJANJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,300,303,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Ilic et al1.pdf

Arsoski Vladimir, Davidović Milena,"ANALIZA INTERAKCIJE LASERA SA MATERIJALOM EKVIVALENTNIM KOŽOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,304,307,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Arsoski Davidovic1.pdf

Babić Sanja, Vujošević-Simić Vesna, Pelemiš Svetlana, Vasić Relja, Dukić Milan, Mioč Ubavka, Nedić Zoran, Cvetković Nevenka, Mikulić Areh,"OPTIČKE KONSTANTE BIOLOŠKIH MATERIJALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,308,310,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Babic et al1.pdf

Nišević Gordan, Kolarević Goran, Bošković Zoran, Trajković Sanja,"MULTILAMELARNI KOLIMATOR - KLINIČKA DOZIMETRIJA I KONTROLA KVLAITETA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,311,313,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Nisevic Kolarevic Boskovic Trajkovic1.pdf

Đokić Biljana, Mitrović Zoran,"UROFLOUMETAR UFM I NJEGOVA PRIMENA U MEDICINI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,314,315,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Djokic Mitrovic1.pdf

Škundrić Petar, Medović Adela, Kostić Mirjana, Janićijević Miloš, Milaković Branko,"BIOLOŠKI-AKTIVNA ANESTEZIJSKA VLAKNA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,316,319,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Skundric et al1.pdf

Vulićević Ljubomir, Tomić Željka, Jovanović Predrag, Maričić Aleksa, Vardić Slavko, Jugović Branimir, Gligorić Goran,"ELEKTROHEMIJSKA METODA SINTEZE SUPERPARAMAGNETNIH OKSIDA GVOŽĐA ZA PRIMENU U BIOMEDICINI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,320,323,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Vulicevic et al1.pdf

Kaluđerović Branka, Babić Biljana, Milovanović Ljiljana,"KARAKTERITSTIKE PRVOG ZAVOJA OD UGLJENIČNE PLETENINE KOJE SU OD INTERESA U MEDICINI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,324,326,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Kaludjerovic Babic Milovanovic1.pdf

Polić Radovanović Suzana, Borna Nadežda, Milosavljević Anđelka,"NEKI EKOLOŠKI ASPEKTI PRIMENE LASERA (DELOVANJE EKOLOŠKIH FAKTORA NA KULTURNU BAŠTINU - DEJSTVO AEROSOLA)",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,327,330,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Polic-Radovanovic Borna Milosavljevic1.pdf

Marinković Predrag,"SAVREMENI METODI BIOMEDICINSKE VIZUALIZACIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,331,339,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Marinkovic1.pdf

Petrović Lazar, Radovanović Radovan,"PRIMENA ELEKTROMAGNETNIH POJAVA U MEDICINSKOJ TERAPIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,340,342,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Petrovic Radovanovic1.pdf

Šijački Žeravčić Vera, Šijački Ana, Bakić Gordana, Ćosović Vladan, Ristić Zoran,"OŠTEĆENJA RAZLIČITIH VRSTA HUMANIH KALKULUSA NASTALIH LASERSKIM DEJSTVOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,343,346,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Sijacki-Zeravcic et al1.pdf

Pelemiš Svetlana, Babić Sanja, Vasić Relja, Dukić Milan, Vujošević-Simić Vesna, Mioč Ubavka, Nedić Zoran,"UTICAJ LASERA NA BILJKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,347,350,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Pelemis et al1.pdf

Kanjuh Željko, Konstantinović Ljubica, Slavković Nikola,"PRIMENA LASERA U PROCESU ZARASTANJA RANA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,351,353,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Kanjuh Konstantinovic Slavkovic1.pdf

Konstantinović Ljubica, Slavković Nikola, Baščarević Danijela, Arsić Irena, Basarić Milica, Kanjuh Željko, Đurović Nada,"LASEROTERAPIJA U LEČENJU DEGENERATIVNIHI OBOLJENJA LUMBALNOG DELA KIČMENOG STUBA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,354,357,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Konstantinovic et al1.pdf

Latinović Zoran, Oros Ana, Latinović Sanja,"PRIMENA DIODNOG LASERA TALASNE DUŽINE 810 nm U OFTALMOLOGIJIE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,358,361,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Latinovic Oros Latinovic1.pdf

Ivanov Andrej,"PRIMENA MEKIH LASERA U STOMATOLOGIJI",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,362,365,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Ivanov1.pdf

Pantelić Čedomir, Ivanov Nada,"PRIMENA GaAlAs LASERA U STOMATOLOGIJI - ENDODONTSKI TRETMAN REVIZIJA PUNJENJA KANALA KORENA ZUBA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,366,368,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Pantelic Ivanov1.pdf

Bijelić Goran, Piperski Milica, Miljković Dragana,"IMPEDANSA MATRIČNE ACTITRODE ELEKTRODE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,369,371,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Bijelic Piperski Miljkovic1.pdf

Manić Goran, Radojković Branko, Manić Vesna,"ODREĐIVANJE GRANICA DETEKCIJE ZA BROJANJE BETA ČESTICA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,372,373,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Manic Radojkovic Manic1.pdf

Piperski Milica, Miljković Dragana,"VIRTUELNI INSTRUMENT ZA MERENJE IMPEDANSE ELEKTRODA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,374,376,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Piperski Miljkovic1.pdf

Plavšić M., Pajić-Lijaković I., Bugarski B., Putanov P.,"SKALIRANJE REOLOŠKIH PARAMETARA BIOPOLIMERA I NJIHOVA KATALITIČKA SVOJSTVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,378,381,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Plavsic Pajic-Lijakovic Bugarski Putanov1.pdf

Pajić-Lijaković I., Plavšić M., Bugarski B., Putanov P.,"REOLOŠKA SVOJSTVA ALGINATA I ZNAČAJ ZA BIOMEDICINSKU PRIMENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,382,385,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Pajic-Lijakovic Plavsic Bugarski Putanov1.pdf

Petrović Ratko, Bojanić Dubravka, Popović Dejan,"INTELIGENTNI EKG MONITOR: DETEKCIJA VARIJABILNOSTI SRČANOG RITMA PRIMENOM DYADIC WAVELET TRANSFORMACIJE U REALNOM VREMENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,386,388,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Petrovic Bojanic Popovic1.pdf

Jorgovanović Nikola, Došen Strahinja, Petrović Ratko, Bijelić Goran,"NOVI ELEKTRONSKI STIMULATOR ZA ELEKTROTERAPIJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,389,392,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Jorgovanovic Dosen Petrovic Bijelic1.pdf

Došen Strahinja, Popović Dejan, Jorgovanović Nikola,"NOVI SOFTVERSKI SISTEM ZA PODRŠKU PROCESA FUNKCIONALNE ELEKTRIČNE TERAPIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,ME,3,393,396,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ME\Dosen Popovic Jorgovanovic1.pdf

Ćelić Milijan,"DVOKANALNA ANALOGNA USB AKVIZICIONA KARTICA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,401,403,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Celic1.pdf

Sarić Milan, Kadić Olivera, Petrović Miroslav,"MERNA NESIGURNOST PRI MERENJU SREDNJE ELEKTRIČNE SNAGE DIGITALNIM OSCILOSKOPOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,404,407,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Saric Kadic Petrovic1.pdf

Denić Dragan, Ranđelović Ivana,"VIRTUELNI APSOLUTNI ENKODER BAZIRAN NA PRIMENI PSEUDOSLUČAJNOG KODA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,408,411,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Denic Randjelovic1.pdf

Vujičić Vladimir, Župunski Ivan,"OCENA GREŠKE MERENJA FAKTORA IZOBLIČENJA STOHASTIČKIM INSTRUMENTOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,412,415,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Vujicic Zupunski1.pdf

Mladenović Svetlana, Đukić Milan, Damjanović Goran, Stojiljković Staniša, Vujić Daliborka,"ALGORITAM ZA IZRAČUNAVANJE TOPLOTNOG KOEFICIJENTA U DIGITALNOM VREMENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,416,418,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Mladenovic Djukic Damjanovic Stojiljkovic Vujic1.pdf

Žorić Aleksandar, Đorđević Branimir, Bojović Risto, Stojanović Vidosav, Obradović Slobodan,"RAČUNARSKI SISTEM ZA AKVIZICIJU TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,419,422,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Zoric et al1.pdf

Filipović Zoran,"METODOLOGIJA KALIBRACIJE PCM/FM TELEMETRIJSKOG SISTEMA ZA ISPITIVANJE LETELICA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,423,426,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Filipovic1.pdf

Mitrović Gordana, Pavlović Dejan, Lazić Dragan,"MOGUĆNOSTI PRIMENE KAPACITIVNOG "SMART" AKCELEROMETRA ZA ISPITIVANJE U LETU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,427,430,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Mitrovic Pavlovic Lazic1.pdf

Tirnanić Saša, Rakonjac Veljko,"UPOREDNA ANALIZA REZULTATA MERENJA PERFORMANSI PADOBRANA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,431,434,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Tirnanic Rakonjac1.pdf

Čongradac Velimir, Odri Stevan, Živković Igor,"MERNI UREĐAJ ZA MERENJE 3D GEOMETRIJE PROPELERA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,435,436,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Congradac Odri Zivkovic1.pdf

Spasić Dragoljub, Filipović Zoran,"MERENJE NEOPHODNIH PARAMETARA LETA VAZDUHOPLOVA KOJI UTIČU NA PRECIZNOST POGAĐANJA CILJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,437,440,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Spasic Filipovic1.pdf

Hinić Nikola, Jankuloski Đorđe,"METODOLOGIJA MERENJA POLOŽAJA VAZDUHOPLOVA U PROSTORU UPOTREBOM DIFERENCIJALNOG GPS SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,441,444,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Hinic Jankuloski1.pdf

Živković Zdravko,"JEDNA PRIMENA PAT MULTIPLEKSERA U RADARIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,445,448,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Zivkovic1.pdf

Šofranac Zoran,"NESIGURNOSTI MERENJA ELEKTRIČNE OTPORNOSTI ETALONA VELIKE OTPORNOSTI ADAPTIRANIM MOSTOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,449,451,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Sofranac1.pdf

Unković Milovan,"NESIGURNOST MERENJA REFERENTNOG IZVORA RF SNAGE KOD MIKROTALASNIH VATMETARA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,452,454,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Unkovic1.pdf

Stanković Stevan, Radunović Jovan,"ELEKTROOPTIČKA ĆELIJA ZA MERENJE NAIZMENIČNOG NAPONA NA BAZI POCKELS-OVOG EFEKTA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,455,458,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Stankovic Radunovic1.pdf

Škundrić Slobodan, Kovačević Dragan,"PRILOG SAVREMENOJ NASTAVI MERENJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,459,462,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Skundric Kovacevic1.pdf

Mitrović Goran, Mitrović Gordana,"METODA ZA PROCENU UGROŽENOSTI SISTEMA USLED HIDRAULIČKOG UDARA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,463,466,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Mitrovic Mitrovic1.pdf

Jovanović Snežana, Pijevčević Duško, Džoković Miodrag,"POREĐENJE ODZIVA PIEZOELEKTRIČNIH I INDUKTIVNIH DAVAČA UBRZANJA NA MEHANIČKE UDARE I POSTPROCESNO DOBIJANJE POMERANJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,467,469,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Jovanovic Pijevcevic Dzokovic1.pdf

Kunosić Amir, Mikičić Dušan, Đurišić Željko,"MEHANIČKI SENZOR SILE U CALOWEAR EKSPERIMENTU",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,470,472,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Kunosic Mikicic Djurisic1.pdf

Barjaktarević Marko, Petričević Slobodan, Rašeta Branko, Radunović Jovan,"OPTOELEKTRONSKI SISTEM ZA PROCENU KVALITETA KARTONA U TOKU PROIZVODNOG PROCESA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,473,476,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Barjaktarovic Petricevic Raseta Radunovic1.pdf

Džoković Miodrag,"IZRAČUNAVANJE NESIGURNOSTI PRIMARNE LASERSKO-INTERFEROMETARSKE METODE BROJANJA PRUGA",XLIX ETRAN,Budva,2005,ML,3,477,478,eTRAN\49.ETRAN.2005.3\ML\Dzokovic1.pdf

Vučina Jurij, Nikolić Nadežda, Orlić Milan, Han Ruben,"PROIZVODNJA I PRIMENA RADIONUKLIDA Sn-117m",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,33,35,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Vucina Nikolic Orlic1.pdf

Milošević Miodrag, Cupać Stevo, Pešić Milan,"EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE JAČINE DOZE GAMA ZRAČENJA U OKOLINI KONTEJNERA SA ISLUŽENIM GORIVOM REAKTORA RA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,36,39,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Milosevic Cupac Pesic1.pdf

Simović Rodoljub, Marković Srpko, Ljubenov Vladan,"MODELI ZA ANALITIČKU OCENU ALBEDA NISKOENERGETSKIH FOTONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,40,43,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Simovic Markovic Ljubenov1.pdf

Ljubenov Vladan, Simović Rodoljub,"PRILOG PROCENI IZLOŽENOSTI RADNIKA ZRAČENJU TOKOM DEKOMISIJE REAKTORA RA USLED PRISUSTVA KONTAMINACIJE",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,44,47,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Ljubenov Simovic1.pdf

Beličev Petar, Ćirković Saša, Bojović Boško, Radiša R., Obradović I.,"PRORAČUN UGAONE RASPODELE KOLIMISANOG 252Cf NEUTRONSKOG IZVORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,48,51,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Belicev Cirkovic Bojovic1.pdf

Ćirković Saša, Ristić-Đurović Jasna, Beličev Petar,"SOFTVERSKA ANALIZA UZROKA PRVOG HARMONIKA CIKLOTRONA VINSI",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,52,55,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Cirkovic Ristic-Djurovic Belicev1.pdf

Slivka Jaroslav, Mrđa Dušan, Varga Ester, Vesković Miroslav,"ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE AKTIVNOSTI 210Pb U OLOVNIM ZAŠTITAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,56,57,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Slivka Mrdja Varga Veskovic1.pdf

Žikić-Todorović Nataša, Forkapić Sofija, Jovin Tatjana, Čonkić Ljiljana, Krmar Miodrag,"SPEKTROSKOPIJA ANTIMIONSKOG PLASTIČNOG DETEKTORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,58,61,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Zikic-Todorovic et al1.pdf

Mrđa Dušan, Bikit Ištvan, Forkapić Sofija, Slivka Jaroslav, Vesković Miroslav,"AKTIVNO ŠTIĆEN NISKOFONSKI GAMA SPEKTROMETRIJSKI SISTEM",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,62,65,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Mrdja et al1.pdf

Bikit Ištvan, Krmar Miodrag, Žikić-Todorović Nataša, Varga Ester, Čonkić Ljiljana,"GAMA ZRAČENJE U GAMA SPEKTROMETRU IZAZVANO NEUTRONIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,66,67,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Bikit et al1.pdf

Lončar Boris, Kartalović Nenad, Stanković Srboljub, Vasić Aleksandra, Osmokrović Predrag,"UTICAJ MATERIJALA ELEKTRODA I PRITISKA NA KARAKTERISTIKE MODELA GASNOG ODVODNIKA PRENAPONA U POLJU GAMA ZRAČENJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,68,70,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Loncar et al1.pdf

Vukić Vladimir, Osmokrović Predrag, Stanković Srboljub, Kovačević Milojko,"UTICAJ X I GAMA ZRAČENJA I USLOVA POLARIZACIJE NA PAD NAPONA NA SERIJSKOM TRANZISTORU STABILIZATORA NAPONA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,72,75,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Vukic Osmokrovic Stankovic Kovacevic1.pdf

Ninković Marko,"TRICIJUM - RADIOAKTIVNE I RADIOTOKSIČNE KARAKTERISTIKE I SPECIFIČNOSTI KONTRLE I ZAŠTITE",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,76,79,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Ninkovic1.pdf

Plećaš Ilija,"IZLUŽIVANJE 60Co IZ MALTERNOG MATRIKSA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,80,81,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Plecas1.pdf

Biočanin Rade, Amidžić Branka,"NUKLEARNI UDESI I ZAŠTITA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,82,85,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Biocanin Amidzic1.pdf

Pantelić Gordana, Javorina Ljiljana, Tanasković Irena, Vuletić Vedrana,"RADIOAKTIVNOST U GLJIVAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,86,88,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Pantelic Javorina Tanaskovic Vuletic1.pdf

Ciraj-Bjelac Olivera, Lončar Milan, Smiljanić Petar, Košutić Duško,"UTICAJ KVALITETA SNOPA X-ZRAČENJA NA IZLOŽENOST PACIJENATA I KVALITET SLIKE PRI RADIOGRAFIJI PLUĆA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,89,92,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NT\Ciraj Loncar Smiljanic Kosutic1.pdf

Hadži-Vuković Jovan, Jevtić Milan,"DIJAGNOSTIKA ŠOTKIJEVOG BARIJERNOG KONTAKTA POMOĆU MERENJA NISKOFREKVENTNOG ŠUMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,97,100,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Hadzi-Vukovic Jevtic1.pdf

Vučenović Siniša, Šetrajčić Jovan, Raković Dejan,"OPTIČKE OSOBINE BIMOLEKULSKIH FILMOVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,101,104,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Vucenovic Setrajcic Rakovic1.pdf

Trajić J., Romčević Nebojša, Romčević Maja, Nikiforov V.,"PLAZMON - DVO FONON INTERAKCIJA KOD PbTe0,95S0,05 i Pb0,98Mn0,02Te LEGURA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,105,108,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Trajic Romcevic Romcevic Nikiforov1.pdf

Nikitović Željka, Strinić Aleksandra, Stojanović Vladimir, Malović Gordana, Petrović Zoran,"UTICAJ REFLEKSIJE ELEKTRONA SA ANODE NA PROSTORNU ZAVISNOST EMISIJE U TAUNZENDOVOM PRAŽNJENJU U NEONU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,109,111,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Nikitovic Strinic Stojanovic Malovic Petrovic1.pdf

Ristić Stojan, Pantić Dragan, Pešić Tatjana,"IZRAZI ZA SUPERPONIRANE NAIZMENIČNE NAPONE I STRUJE KOD POLARIZOVANIHI ALUMINIJUMSKIH ELEKTRLITSKIH KONDENZATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,112,114,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Ristic Pantic Pesic1.pdf

Stojanović Goran, Živanov Ljiljana, Crnojević-Bengin Vesna,"DIZAJN I SIMULACIJA NOVIH FRAKTALNIH INTEGRISANIH TRANSFORMATORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,115,118,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Stojanovic Zivanov Crnojevic-Bengin1.pdf

Stanimirović Zdravko, Stanimirović Ivanka,"KOMPJUTERSKA SIMULACIJA DEBELOSLOJNIH OTPORNIKA KAO SLUČAJNIH OTPORNIH MREŽA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,119,121,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Stanimirovic Stanimirovic1.pdf

Stanimirović Ivanka, Stanimirović Zdravko,"PRIMENA 3D PLANARNOG RRN MODELA U ANALIZI DEGRADACIJA DEBELOSLOJNIH OTPORNIKA IZLOŽENIH VISOKONAPONSKOM IMPULSNOM NAPREZANJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,122,124,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Stanimirovic Stanimirovic2.pdf

Davidović Vojkan, Stojadinović Ninoslav, Danković Danijel, Golubović Snežana, Manić Ivica, Đorić-Veljković Snežana, Dimitrijev Sima,"TURN-AROUND EFEKAT NAPONA PRAGA KOD PMOS TRANZISTORA NAPREZANIH OZITIVNIM NAPONIMA NA GEJTU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,125,128,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Davidovic Stojadinovic et al1.pdf

Danković Danijel, Manić Ivica, Davidović Vojkan, Golubović Snežana, Stojadinović Ninoslav, Đorić-Veljković Snežana,"NESTABILNOSTI P-KANALNOG VDMOS TRANZISTORA SNAGE USLED NAPONSKO-TEMPERATURNIH NAPREZANJA SA NEGATIVNOM POLARIZACIJOM GEJTA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,129,132,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Dankovic et al1.pdf

Pešić Tatjana, Janković Nebojša,"VAŽNOST PRIMENE PRECIZNOG NESTACIONARNOG MOSFET MODELA ZA SIMULACIJU CMOS ANALOGNIH INTEGRISANIH KOLA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,133,136,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Pesic Jankovic1.pdf

Sarajlić Milija, Ramović Rifat,"MODIFIKOVANI KVAZI 2D MODEL NAPON PRAGA KRATKOKANALNOG SOI MOSFET-a",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,137,140,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Sarajlic Ramovic1.pdf

Lukić Petar, Ramović Rifat, Šašić Rajko,"ANALITIČKI MODEL STRUJNO-NAPONSKIH KARAKTERISTIKA MESFET-a SA TRI GEJTA U ŠIROKOM TEMPERATURSKOM OPSEGU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,141,144,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Lukic Ramovic Sasic1.pdf

Jovanović Elva, Pantić Danijela, Pešić Biljana, Pantić Dragan,"3D SIMULACIJA SPLIT-DREJN MAGFET-a",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,145,148,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Jovanovic Pantic Pesic Pantic1.pdf

Pešić Biljana, Novkovski Nenad, Atanassova Elena,"MOS KARAKTERISTIKE TANKIH Ta2O5 FILMOVA FORMIRANIH NA SILICIJUMU IMPLANTIRANIM AZOTOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,149,151,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Pesic Novkovski Atanassova1.pdf

Barać Dejan, Prijić Aneta, Prijić Zoran, Petković Dušan,"MODIFIKACIJA NAPONSKE JEDINICE FISKALNE REGISTAR KASE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,152,155,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Barac Prijic Prijic1.pdf

Đinović Zoran, Tomić Miloš, Vujanić Aleksandar,"FIBER-OPTIČKA METODA ZA BESKONTAKTNO MERENJE POLOŽAJA DIFUZNE METE NA OSNOVU RAZLAGANJA SPEKTRA BELE SVETLOSTI",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,156,159,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Djinovic Tomic Vujanic1.pdf

Tomić Miloš, Đinović Zoran, Vujanić Dušan,"MERENJE INDEKSA PRELAMANJA FLUIDA NANOLITARSKE ZAPREMINE POMOĆU FIBER-OPTIČKOG MAH-CENDEROVOG INTERFEROMETRA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,160,163,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Tomic Djinovic Vujanic1.pdf

Vukić Dušan, Živković Marko, Savić Šević Svetlana, Pantelić Dejan,"PROJEKTOVANJE I IZRADA HOLOGRAFSKOG STEREOGRAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,164,166,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Vukic Zivkovic Savic-Sevic Pantelic1.pdf

Savić Šević Svetlana, Pantelić Dejan, Vasiljević-Radović Dana,"RELJEFNO FAZNI HOLOGRAMI ZAPISANI NA DIHROMIRANOM PULULANU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,166,169,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Savic-Sevic Pantelic Vasiljevic-Radovic1.pdf

Kočinac S.,"SUSYQM TRANSFORMACIJA VOĐENIH VODOVA U POLUPROVODNIČKIM TALASOVODIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,170,172,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Kocinac Milanovic1.pdf

Mirčetić A., Radovanović Jelena, Milanović Vitomir, Ikonić Zoran, Inđin Dragan, Harrison Paul,"UTICAJ DIZAJNA AKTIVNE OBLASTI NA POJAČANJE LAMBDA-9mikrom KVANTNO KASKADNIH LASERA U MAGNETNOM POLJU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,173,176,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Mircetic et al1.pdf

Lazović Miomira, Matavulj Petar, Radunović Jovan,"SPICE MODEL FOTODIODE ZA SINUSNU SVETLOSNU POBUDU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,177,180,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Lazovic Matavulj Radunovic1.pdf

Jović Vesna, Ranđelović Danijela, Popović Mirjana,"ANIZOTROPNO NAGRIZANJE MONOKRISTALNOG Si U RASTVORIMA TMAH-a SA DODATKOM ETANOLA: MORFOLOŠKE I KINETIČK ODLIKE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,181,184,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Jovic Randjelovic Popovic1.pdf

Smiljanić Milče, Đurić Zoran, Lazić Žarko, Popović Mirjana, Radulović Katarina,"PIEZOOTPORNI SENZORI PRITISKA NA SOI PLOČICAMA NAMENJENI FUNKCIONISANJU NA VISOKIM TEMEPRATURAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,185,188,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Smiljanic Djuric Lazic Popovic Radulovic1.pdf

Frantlović Miloš, Smiljanić Miloljub, Jovanov Vladislav,"EKVIVALENTNO ELEKTRIČNO KOLO PIEZOOTPORNOG TRANSDJUSERA PRITISKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,189,192,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Frantlovic Smiljanic Jovanov1.pdf

Jovanov Vladislav, Smiljanić Miloljub, Frantlović Miloš, Vorkapić Miloš,"UTICAJ TRANSDJUSERSKOG KUĆIŠTA NA DINAMIČKI ODZIV SENZORA PRITISKA SA ZAŠTITNIM ULOŠKOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,193,196,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Jovanov Smiljanic Frantlovic Vorkapic1.pdf

Aleksić Obrad, Paraskevopoulos K., Nikolić Pantelija, Savić Slavica, Luković Miloljub, Radulović Katarina, Pejović Verica,"ANALIZA BRZINE ODZIVA SENZORA PROTOKA VAZDUHA SA SEGMENTIRANIM DEBELOSLOJNIM NTC TERMISTORIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,197,200,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Aleksic i sar1.pdf

Lazić Žarko, Smiljanić Milče,"ASIMETRIČNA DIJAGONALNA KOMPENZACIJA KONVEKSNIH UGLOVA KOD SILICIJUMSKIH MIKROSTRUKTURA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,201,204,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Lazic Smiljanic1.pdf

Petrović Zoran,"STRATEGIJE ZA PLAZMA NAGRIZANJE U NANOTEHNOLOGIJAMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,209,215,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Petrovic1.pdf

Jakšić Zoran, Vasiljević-Radović Dana, Maksimović Milan, Sarajlić Milija,"NANOFABRICATION OF SPLIT RING RESONATOR STRUCTURES FOR NEGATIVE REFRACTIVE INDEX MATERIALS IN OPTICAL RANGE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,216,219,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Jaksic Vasiljevic-Radovic Maksimovic Sarajlic1.pdf

Maksimović Milan, Jakšić Zoran,"MODIFICATION OF PLANCK BLACKBODY RADIATION BY LAYERED STRUCTURES CONTAINING NEGATIVE REFRACTIVE INDEX METAMATERIALS",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,220,223,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Maksimovic Jaksic1.pdf

Đurić Zoran, Jokić Ivana, Jakšić Olga,"ODREĐIANJE PARAMETARA ADSORPCIONIH PROCESORA POMOĆU VREMENSKOG ODZIVA OSCILATORA SA MIKROGREDICOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,224,226,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Djuric Jokic Jaksic1.pdf

Panić Vladimir, Dekanski Aleksandar, Mišković-Stanković Vesna, Nikolić Branislav,"ISPITIVANJE SUPERKONDENZATORSKIH SVOJSTAVA IMPREGNIRANOG UGLJENIČNOG PRAHA VELIKE POVRŠINE TEHNIKOM ac IMPEDANSE",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,228,231,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Panic Dekanski Miskovic-Stankovic Nikolic1.pdf

Todorović Dragan, Grozdić Tomislav, Bojičić Aleksandar,"TERMOELASTIČNI I ELEKTRONSKI DEFORMACIONI DINAMIČKI EFEKTI KOD OPTIČKI POBUĐIVANIH MIKROGREDICA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,232,235,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Todorovic Grozdic Bojicic1.pdf

Jevtić Milan, Hadži-Vuković Jovan,"ŠUM ŠOTKIJEVOG KONTAKTA NANOMETARSKIH DIMENZIJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,236,239,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Jevtic Hadzi-Vukovic1.pdf

Search Chris, Đurić Ivana,"PHASE CONJUGATION IN A MESOSCOPIC ELECTRON INTERFEROMETER",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,240,243,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Search Djuric1.pdf

Sajfert Vjekoslav, Šetrajčić Jovan, Popov Dušan, Tošić Bratislav,"DINAMIČKE I TERMODINAMIČKE SPECIFIČNOSTI MEHANIČKIH OSCILACIJA U ULTRATANKIM FILMOVIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,244,246,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Sajfert Setrajcic Popov Tosic1.pdf

Šetrajčić Jovan, Sajfert Vjekoslav, Jaćimovski Stevo, Tošić Bratislav,"ELEKTRONSKE KONCENTRACIJE U KVANTNOM NANOPARALELOPIPEDU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,247,250,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Setrajcic Sajfert Jacimovski Tosic1.pdf

Romčević Nebojša, Kostić Radmila, Romčević Maja,"FONONI KOD NANODIMENZIONIH SISTEMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,251,253,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Romcevic Kostic Romcevic1.pdf

Radovanović Jelena, Milanović Vitomir, Ikonić Zoran, Inđin Dragan,"OPTIMIZACIJA SPINSKE POLARIZACIJE U HETEROSTRUKTURAMA BAZIRANIM NA POLUMAGNETNIM POLUPROODICIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,254,257,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Radovanovic Milanovic Ikonic Indjin1.pdf

Sremac Aleksandar, Živković Marko, Tadić Milan,"MEĐUZONSKA APSORPCIJA I POJAČANJE SVETLOSTI U KVANTNOM PRSTENU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,258,261,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Sremac Zivkovic Tadic1.pdf

Čerkez D., Tadić Milan,"ELEKTRONSKA STRUKTURA InAs/GaSb KVANTNE JAME: PRIMENA METODA KONAČNIH ELEMENATA I VIŠEZONSKIH 4X4 I 8X8 kp MODELA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,262,265,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Cerkez Tadic1.pdf

Nikolić Božidar, Milošević Ivanka, Damnjanović Milan,"ELECTRO-OPTICAL PROPERTIES OF SINGLE-WALLMOLYBDENUM-DISULPHIDE NANOTUBES",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,266,270,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Nikolic Milosevic Damnjanovic1.pdf

Popović Zoran,"NANOETIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,271,274,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Popovic1.pdf

Nikolić N., Rakočević Z., Popov K.,"MEHANIZAM ELEKTROHEMIJSKOG TALOŽENJA NANOSTRUKTURISANIH PREVLAKA BAKRA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,275,277,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Nikolic Rakocevic Popov1.pdf

Talijan N., Ćosović V., Stajić-Trošić J., Grujić A., Žak T.,"UTICAJ SADRŽAJA NEODIJUMA NA FORMIRANJE NANOKOMPOZITNIH PERMANENTNIH MAGNETA NA BAZI BRZO HLAĐENIH Nd-Fe-B LEGURA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,278,280,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Talijan Cosovic Stajic-Trosic Grujic Zak1.pdf

Srdić Vladimir, Đačanin Ljubica, Đenadić Ružica, Rakić Srđan, Cvejić Željka,"UTICAJ PROCESNIH PROMENLJIVIH NA FORMIRANJE NANOKRISTALNIH FERITNIH ČESTICA IZ RASTVORA",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,281,283,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Srdic i sar1.pdf

Čupić Željko, Petrović Srđan, Rožić Ljiljana,"TEORIJSKA I NUMERIČKA ANALIZA KINETIKE INDUKOVANE ŠUMOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,284,287,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Cupic Petrovic Rozic1.pdf

Zlatanović Miodrag, Popović Nada, Bogdanov Žarko,"STRUCTURA CNx PREVLAKE NA PLAZMA NITRIRANOM ČELIKU",XLIX ETRAN,Budva,2005,MO,4,288,291,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\MO\Zlatanovic Popovic Bogdanov1.pdf

Mitrić Miodrag, Kusigerski Vladan, Spasojević Vojislav, Jovalekić Čedomir,"STRUKTURNE I MAGNETNE OSOBINE MEHANOHEMIJSKI SINTETIZOVANOG DVOJNOG PEROVSKITA La2FeCrO6",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,297,300,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Mitric Kusigerski Spasojevic Jovalekic1.pdf

Spasojević Vojislav, Kusigerski Vladan, Bošković Snežana, Blanuša Jovan, Mitrić Miodrag, Matović Branko, Bučevac Dušan, Živković Ljiljana,"SINTEZA I MAGNETNE OSOBINE NANOČESTIČNIH MANGANITA La0,3Ca0,7Mn1-xCexO3 (x=0; 0.2)",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,301,304,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Spasojevic et al1.pdf

Lukić Svetlana, Petrović Dragoslav, Petrović Vesna, Šiljegović Mirjana,"ANALITIČKI POSTUPAK ODREĐIVANJA ŠIRINE OPTIČKI ZABRANJENE ZONE AMORFNIH POLUPROVODNIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,305,308,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Lukic Petrovic Petrovic Siljegovic1.pdf

Pejović Verica, Matović Branko, Marković Smilja, Bošković Snežana,"SINTEZA NANO BaTiO3 PRAHA U PRISUSTVU Fe2O3 ADITIVA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NT,4,309,311,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Pejovic Matovic Markovic Boskovic1.pdf

Paunović Vesna, Vračar Ljubomir, Živković Ljiljana,"FAZNA TRANSFORMACIJA U DOPIRANOJ BaTiO3 KERAMICI",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,312,315,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Paunovic Vracar Zivkovic1.pdf

Andrić Željka, Dramićanin Miroslav, Jokanović vukoman, Stojanović Zoran,"SINTEZA, STRUKTURNA I LUMINESCENTNA SVOJSTVA KOMPOZITA IZOTAKTIČNOG POLIPROPILENA I SiO2:Eu3+ NANOPRAHA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,316,319,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Andric et al1.pdf

Budinski-Petković Ljuba, Kozmidis-Luburić Uranija, Ralević Nebojša, Grujić Selena,"IREVERZIBILNA DEPOZICIJA: SLUČAJNE ŠETNJE NA KVADRATNOJ REŠETKI",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,320,322,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Budinski-Petkovic et al1.pdf

Rajković Višeslava, Vuličević Ljubomir, Maričić Aleksa,"OSOBINE DISPERZNO OJAČANOG BAKRA DOBIJENOG INTERNOM OKSIDACIJOM I MAS. % AL",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,324,324,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Rajkovic1.pdf

Stojadinović Stevan, Zeković Ljubiša, Belča Ivan, Kasalica Bećko, Nikolić Dobrica,"GALVANOLUMINESCENTNI SPEKTRI POROZNIH OKSIDNIH SLOJEVA DOBIJENIH ANODIZACIJOM ALUMINIJUMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,325,327,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Stojadinovic Zekovic Belca Kasalica Nikolic1.pdf

Ralević Nebojša, Budinski-Petković Ljuba, Kozmidis-Luburić Uranija, Mihailović Aleksandra,"JEDNOSTAVNI MODEL ZA SABIJANJE GRANULARNIH MATERIJALA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,328,331,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Ralevic et al1.pdf

Cekić Božidar, Stojić Dragica, Marčeta-Kaninski Milica, Koteski Vasil, Belošević-Čavor Jelena,"INTERMETALNE FAZE PRELAZNIH METALA KAO KATODE U PROCESU ELEKTROLITIČKOG DOBIJANJA VODONIKA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,332,334,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Cekic et al1.pdf

Dimčić Biljana,"ZAVISNOST ČVRSTOĆE I DUKTILNOSTI Ti3Al-Nb INTERMETALNOG JEDINJENJA OD TERMIČKE OBRADE",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,335,337,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Dimcic1.pdf

Božić Dušan, Dimčić Biljana,"UTICAJ STRUKTURNIH PARAMETARA NA KOMPRESIONE OSOBINE Ti3Al INTERMETALNOG JEDINJENJA",XLIX ETRAN,Budva,2005,NM,4,338,340,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\NM\Bozic Dimcic1.pdf

Lazarević Mihailo,"PD ITERATIVNO UPRAVLJANJE UČENJEM ROBOTSKIM MANIPULATOROM SA TRI STEPENA SLOBODE",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,343,346,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Lazarevic1.pdf

Rodić Aleksandar, Katić Duško, Filipović Mirjana,"UPRAVLJANJE DINAMIČKOM RAVNOTEŽOM I POLOŽAJEM TRUPA-POZOM HUMANOIDNIH ROBOTA U SERVISNIM ZADACIMA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,347,350,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Rodic Katic Filipovic1.pdf

Filipović Mirjana, Živanović Milovan,"SPREZANJE PLATFORME I BIPEDA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,351,354,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Filipovic Zivanovic1.pdf

Katić Duško, Rodić Aleksandar,"CONTROL ALGORITHM FOR HUMANOID ROBOTS WALKING BASED ON LEARNING STRUCTURES",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,355,358,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Katic Rodic1.pdf

Jovanović Miloš, Vukobratović Miomir,"SISTEM SIGURNOSNOG OPALJENJA UREĐAJA ZA UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH NAPRAVA NA MOBILNOM ROBOTU MR5",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,359,362,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Jovanovic Vukobratovic1.pdf

Rašić Milan, Dejanović Aleksandar, Đorđević Goran,"ULTRAZVUČNA LOKALIZACIJA PREDMETA U RADNOM PROSTORU MOBILNOG ROBOTA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,363,366,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Rasic Dejanovic Djordjevic1.pdf

Vukić Nenad, Jovanović Ivan, Đorđević Goran, Vukobratović Miomir,"PLNIRANJE BIPEDALNOG HODA PO ANALOGIJI SA INVERZNIM KLATNOM",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,367,370,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Vukic Jovanovic Djordjevic Vukobratovic1.pdf

Živanović Milovan, Živanović M.,"KINEMATIKA KRUTOG TELA IZRAŽENA POMOĆU KOORDINATA PRIRODNOG TRIEDRA",XLIX ETRAN,Budva,2005,RO,4,371,374,eTRAN\49.ETRAN.2005.4\RO\Zivanovic Zivanovic1.pdf