Преузмите обавештење овде

LXVIII годишња национална конференција ЕТРАН 2024 и 11. међународна конференција IcETRAN 2024
Ниш, 3 – 6. јун, 2024.

 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ и ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ

 

Место одржавања конференције је град Ниш, Србија. Домаћин конференција је Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу.

 

Више информација о домаћину конференција можете наћи на: https://www.elfak.ni.ac.rs

 

ПРИЈЕМ РАДОВА

За Kонференције ЕТРАН и IcETRAN могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН аутори се позивају да пријаве и радове посвећене образовању у областима које покривају секције. Посебно се позивају и биће стимулисани студенти свих нивоа редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

IcETRAN конференција има техничко спонзорство IEEE R8, IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Bosnia and Herzegovina Section, и IEEE Power and Energy Chapter of the S&M Section. Сви радови са IcETRAN конференције се могу пријавити за укључење у дигиталну базу IEEE Xplore, као и за навођење/цитирање у SCOPUS-у и Web of Science.

 

Више информација о скупу на веб сајту конференције www.etran.rs

ВАЖНИ ДАТУМИ:

 • 31. децем. 2023. – рок за предлагање специјалних седница, радионица, туторијала и позивање предавача
  29. фебруар 2024. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА КОРИСТЕЋИ ИНТЕРАКТИВНИ ПРОГРАМ У ОКВИРУ ПЛАТФОРМЕ (EASY CHAIR)
  • 15. април 2024. – повратна информација ауторима о резултату рецензије
  • 28. април 2024. -рок за ауторе да доставе коначне (ревидиране) верзије рада који ће бити приказан
  • 03. мај 2024. – Прелиминарни програм конференције (сајт конференције)
  • 10. мај / 24. мај 2024. – пријава за конференцију (Ране/касне пријаве) користећи интерактивни формулар у оквиру платформе
  • 02. јун 2024. – Прелиминарни Зборник конференције (сајт конференције)
  • 03. јун 2024. ОТВАРАЊЕ ЕТРАН 2024 И ICETRAN 2024 КОНФЕРЕНЦИЈА

 

КОНТАКТ

Друштво за ЕТРАН, Кнеза Милоша 9 / 4, 11000 Београд, Србија

Телефон + 381 11 323-3957, Мобилни +381 63 245-418 (ЕТРАН-секретар: г-ђа Мирјана Јованић)

E‐mail: office@etran.rs