Упутство за припрему радова за конференцију ЕТРАН

За Kонференцију ЕТРАН могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН аутори се позивају да пријаве и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Детаљније

Одабир радова

Радови поднети за Конференцију подлежу анонимној рецензији и коначној процени научног одбора Конференције. Прихватање рада може да буде условно у складу са коментарима рецензената. Коначна верзија рада у електронској форми (искључиво .pdf формат).

TEME (Секције)

 • Електроника (ЕЛ)
 • Телекомуникације (ТЕ)
 • Рачунарство (РТ)
 • Аутоматика (АУ)
 • Нуклеарна техника (НТ)
 • Акустика (АК)
 • Антене и простирање (АП)
 • Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала (ЕК)
 • Електроенергетика (ЕЕ)
 • Биомедицинска техника (БТ)
 • Метрологија (МЛ)
 • Нови материјали (НМ)
 • Микроелектроника и оптоелектроника (МО)
 • Микроталасна техника, технологије и системи (МТ)
 • Роботика и флексибилна аутоматизација (РО)
 • Вештачка интелигенција (ВИ)
 • Едукација

 

Награде за најбоље радове

Друштвo за ЕТРАН проглашава најбољи рад на секцији узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и ИцЕТРАН. Награђеним ауторима ће бити понуђено да допуне своје награђене радове и да их публикују у међународном часопису:

 • Sеrbian Journal of Electrical Engineering http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/(Scopus, Crossref, DOAJ; SIR rang: Q4; МПНТР Србије ранг: M24) и
 • Electronics Journal http//els-journal.etf.unibl.org/ (Scopus, DOAJ: SJR rang: Q4)

Детаљније