Регистрација је обавезна за све учеснике на конференцијама. Да бисте се регистровали кликните  овде. Регистрација подразумева плаћање котизације.

Износи котизације за ETRAN и IcETRAN (осим IEEE Xplore):

Уплате пре 26.05.2023.

Уплате после 26.05.2023.

Регуларна котизација

21,000 RSD

27.000 RSD

Котизација за чланове ЕТРАНа и IEEE (уз доказ)

18,900 RSD

24.300 RSD

Котизација за учеснике који су запослени од стране колективних чланова Друштва за ЕТРАН који су уплатили годишњу чланарину

14.000 RSD

18.000 RSD

Котизација за младе истраживаче1 (уз доказ)

12,500 RSD

16.000 RSD

Посетиоци

10,500 RSD

13.500 RSD

Износи котизације за IcETRAN 2023 за радове у IEEE Xplore:

Уплате пре 26.05.2023

Уплате после 26.05.2023.

Регуларна котизација

27.000 RSD

30.000 RSD

Котизација за чланове ЕТРАНа и IEEE (уз доказ)

24.300 RSD

27.000 RSD

Котизација за учеснике који су запослени од стране колективних чланова Друштва за ЕТРАН који су уплатили годишњу чланарину

18.000 RSD

20.000 RSD

Котизација за младе истраживаче1 (уз доказ)

16.000 RSD

18.000 RSD

Посетиоци

13.500 RSD

15.000 RSD

Плаћања котизације су ослобођени аутори радова по позиву, радова округлог стола/панел дискусија, и млади истраживачи који су на претходној конференцији добили награду.

За студентску котизацију треба доставити доказ од академске установе и датум рођења. Студентска котизација важи ако је студент први аутор на раду и ако лично излаже рад на конференцији. Студентска котизација важи само за једног учесника за све конференције и радионице Друштва за ЕТРАН.

Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду конференција, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом, приступ зборнику који ће бити на сајту друштва за ЕТРАН. Зборник ће имати уредника, пагинацију и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или USB зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену). Плаћена котизација укључује и годишњу чланарину за Друштво ЕТРАН.

Сви радови, они који буду приказани орално или као постер третирају се на исти начин и уврштавају се у потпуности у зборник радова. У зборник улазе сви радови, осим оних са конференције IcETRAN који аутори желе да публикују преко IEEE Xplorе-a, где се добија ДОИ број и посебан ISSN број. За IEEE Xplorе потребно је прихватити IEEE Copyrights.

 

1Млади истраживач је дефинисан као студент академских дипломских, мастер и докторских студија чија старост у 2024. години не прелази 25, 27, 40 година респективно. Ови подаци се обавезно наводе на пријавном листу.