За Kонференције ЕТРАН и IcETRAN могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН аутори се позивају да пријаве и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за 16. годишњу радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за Микроелектронику и оптоелектронику (МО).

Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

Овде можете наћи комплетно упутство ауторима радова у MS Word и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на енглеском наћи ћете на страницама IcETRAN-а):

MS Word узорак

PDF фајл

Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити прослеђени путем EasyChair conference management system.

Поднете радове рецензирају по два анонимна стручњака из области пријављеног рада. Прихваћени радови се објављују у зборнику радова непосредно пре конференције, који има ISBN број. Друштво негује Open Access приступ па ће сви радови бити доступни учесницима на конференцији, као и свим заинтересованим на сајту Друштва за ЕТРАН након конференције.

Конференције су подржане од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација  Републике Србије и других професионалних спонзора