Научни одбор конференције ЕТРАН 2024

Председници

Проф. Владимир Катић, Нови Сад, Србија

Проф. Драган Манчић, Ниш, Србија

Потпредседник

Проф. Слободан Вукосавић, академик САНУ, Београд, Србија

 


Одбор за научне и стручне скупове ЕТРАН 2024

Председници

Проф. Платон Совиљ, Нови Сад, Србија

Проф. Небојша Дончов, Ниш, Србија

Потпредседник

Проф. Александра Смиљанић, Београд, Србија

 


Др Лазар Сарановац, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Марко Димитријевић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Ненад Милошевић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Проф. Владимир Катић, Нови Сад, Србија
Проф. Слободан Вукосавић, академик САНУ, Београд, Србија
Др Петар Спалевић, Факултет техничких наука, Универзитет у Косовској Митровици
Др Игор Тартаља, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Владимир Ћирић, Електротехнички факултет Ниш, Универзитет у Нишу
Др Александар Јевремовић, Универзитет Сингидунум, Београд
Др Бобан Веселић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Ковиљка Станковић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Дејан Ћирић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Миодраг Тасић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Ђорђе Стојић, Институт Никола Тесла, Универзитет у Београду
Др Милица Јанковић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Миљан Вучетић, ВЛАТАКОМ, Београд
Др Милка Потребић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Марко Росић, Факултет техничких наука, Универзитет у Крагујевцу
Др Александар Родић, Институт Михајло Пупин, Универзитет у Београду
Др Платон Совиљ, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Др Анета Пријић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Небојша Дончов, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Весна Пауновић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Драган Пејић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Др Татјана Пешић Брђанин, Универзитет Бања Лука
Др Коста Јовановић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Живана Јаковљевић, Машински факултет, Универзитет у Београду


Програмски одбор за специјалне сесије

Проф. др Платон Совиљ, Нови Сад, Србија
Проф. др Александра Смиљанић, Београд, Србија
Проф. др Небојша Арсић, Косовска Митровица, Србија
Проф. др Владимир Катић, Нови Сад, Србија
Проф. др Ђула Мештер, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Јелица Протић, Београд, Србија
др Ивана Радоњић-Митић, Ниш, Србија
Проф. др Слободан Вукосавић, Београд, Србија


Одбор за публикације:

Проф. Данијел Данковић, Ниш, Србија

Благајник:

Проф. Бобан Веселић, Ниш, Србија

Локални организациони одбор

Проф. Драган Манчић, Ниш, Србија

Подршка промоцији награђених радова

Проф. Милић Ђекић, Чачак, Србија

Одбор за програмско-техничку подршку

Ванр. проф. др Марко Росић, Крагујевац, Србија

Узахир Рамадани, Београд, Србија

Никола Михајловић, Ниш, Србија

Марко Вујадиновић, Београд, Србија

Александар Рашковић,Београд, Србија

Бобан Милијић,Београд, Србија

Секретаријат ЕТРАН-а

Мирјана Јованић, ЕТРАН

Златко Јарневић, ЕТРАН