ВАЖНА НАПОМЕНА: Приликом попуњавања формулара који је написан ћириличним посмом, могу се десити проблеми са избором понуђених опција. Уколико имате проблема приликом попуњавања формулара за регистрацију и слања података, молимо Вас да пребаците сајт на латинично писмо, кликом на линк Latinica у горњем десном углу сајта.

  Лични подаци:

  Учесник има рад?

  Подаци о раду

  Подаци о фирми којој се упућује рачун

  Котизација


  Унесите ID broj рада који сте добили приликом пријаве на EasyChair, уколико имате више радова одвојите их са (;)


  Уколико имате више радова одвојите их са (;)

  Детаљи/информације

  Млади аутор - подаци:

  Тип студија:

  Датотека са доказом за попуст (Поставите потврду институцеје или копију индекса)

  Датотека може бити следећег формата: .pdf, .docx, .jpg, .png

  Напомена:

  • Уколико сте члан ЕТРАНа, овде треба навести број чланске карте за аутора који је члан ЕТРАНа.

  • Уколико постоје услови за умањење котизације, овде треба навести по ком основу и за које ауторе поименице.

  • Обавезно је као доказ приложити документацију наведену на сајту под "Регистрација и котизација".

  • За ослобођење по основу колективног чланства није потребан доказ нити имена аутора, већ је довољна само напомена.