Преузмите обавештење овде

LXVI годишња национална ЕТРАН 2022 и IX Међународна конференција IcETRAN 2022

Ниш, 3 – 6. јун, 2022.

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ и ПРИЈЕМ РАДОВА

За Kонференције ЕТРАН и IcETRAN могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН аутори се позивају да пријаве и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.
Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за 16. годишњу радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за Микроелектронику и оптоелектронику (МО).
Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.
Овде можете наћи комплетно упутство ауторима радова у MS Word и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на српском језику наћи ћете на
страницама IcETRAN‐а):
MS Word узорак*
PDF фајл
* Препоручује са коришћење DOC верзије као узорка уз употребу уграђених стилова.
Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити прослеђени путем EasyChair management system

Baжни датуми:

• 31. јануар 2024. ‐ рок за предлагање специјалних седница, радионица, туторијала и позивање предавача
• 29. фебруар 2024. ‐ РОК ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА (ПЛАТФОРМА ‐ EASY CHAIR)
• 15. април 2024. ‐ повратна информација ауторима о резултату рецензије
• 28. април 2024. ‐рок за ауторе да доставе коначне (ревидиране) верзије рада који ће бити приказан
• 03. мај 2024. – Прелиминарни програм конференције (сајт конференције)
• 10. мај / 24. мај 2024. ‐ пријава за конференцију (Ране/касне пријаве) користећи интерактивни формулар
• 02. јун 2024. ‐ Прелиминарни Зборник конференције (сајт конференције)
• 03. јун 2024. ‐ ОТВАРАЊЕ ЕТРАН 2024 И ICETRAN 2024 КОНФЕРЕНЦИЈА

ТЕМЕ (Секције)

 • Електроника (ЕЛ)
 • Телекомуникације (ТЕ)
 • Рачунарство (РТ)
 • Аутоматика (АУ)
 • Нуклеарна техника (НТ)
 • Акустика (АК)
 • Антене и простирање (АП)
 • Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала (ЕК)
 • Електроенергетика (ЕЕ)
 • Биомедицинска техника (БТ)
 • Метрологија (МЛ)
 • Нови материјали (НМ)
 • Микроелектроника и оптоелектроника (МО)
 • Микроталасна техника, технологије и системи (МТ)
 • Роботика и флексибилна аутоматизација (РО)
 • Вештачка интелигенција (ВИ)
 • Едукација (ЕДУ)

Контакт:

Друштво за ЕТРАН, Кнеза Милоша 9/IV, 11000 Београд, Србија, http://etran.etf.rs
Телефон +381-11-323-3957, Моб. +381 63/245-418 (секретар ЕТРАН-а Мирјана Јованић)
Електронска пошта: office@etran.rs или etran.konferencija@gmail.com

Више информација о домаћину конференције можете наћи на: https://www.elfak.ni.ac.rs/

Други_позив_2024-2