Вести

05.02.2018.
Потенцијалним ауторима реферата за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Подсећамо Вас да је рок за достављање комплетних радова 15. март 2018. год. (23:59ч, GMT+1)

Комплетна коресподенција ће ићи преко он-лине конференцијског система EasyChair. Молимо Вас да се пријавите и отворите свој налог на систему.

Сви радови ће бити рецензирани од стране најмање 2 рецензента и објављени на веб страници конференције и на CD ROM-у.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

05.02.2018.
Категоризација радова према Правилнику о поступку и начину вредновања (МПНТР РС):

Радови су категорисани са М33 (IcETRAN) и M63 (ЕТРАН), док су позвани радови (Invited Papers) категорисани са M31 (IcETRAN) и M61 (ЕТРАН).

Радови изложени на пленарним седницама (Key-Note Papers) су категорисани сa M32 (IcETRAN) и M62 (ЕТРАН), уколико се аутори одлуче да радове преставе само преко ППT презентације (Абстракт ће бити штампан у склопу програма). Уколико аутори приложе и комплетан рад, тада су радови категоризовани са M31 (IcETRAN) и M61 (ЕТРАН).

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду