Вести

04.07.2018.
Листа награђених радова са ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да листу награђених радова по секцијама са ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде, док листу награђених радова младих истраживача можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

07.06.2018.
Финална верзија детаљаног програма за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да финални програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Најновију верзију прегледног програма за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

04.06.2018.
Прегледни програм и најновија верзија детаљаног програма за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да прегледни програма за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Најновију верзију детаљаног програма за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

31.05.2018.
Објављен је детаљан програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да детаљан програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

30.05.2018.
Објављен је нови програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да нови програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

28.05.2018.
Објављен је нови програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да нови програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

17.05.2018.
Објављен је прелиминарни програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да прелиминарни програм за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

26.04.2018.
Рок за подношење радова за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 је истекао:

Обавештавамо Вас да је рок за пријаву радова за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 истекао. Молимо Вас да нам се за сва питања обратите путем путем електронске поште.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

18.04.2018.
Смештај током ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Информације о могућностима резервације смештаја током конференција ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети Here! овде.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

16.04.2018.
Последње продужење рока за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да је рок за достављање комплетних радова продужен и да је нови рок за доставу радова 24. април 2018. год. (23:59ч, GMT+1). После овог датума више неће бити могуће пријавити рад за ЕТРАН 2018.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

06.04.2018.
Други позив за учешће на ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Поштовани аутори,
Други позив за учешће на ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018 можете преузети на линку.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

06.04.2018.
Продужење рока за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да је рок за достављање комплетних радова продужен и да је нови рок за доставу радова 15. април 2018. год. (23:59ч, GMT+1).

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

27.03.2018.
Продужени рок за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да је рок за достављање комплетних радова продужен и да је нови рок за доставу радова 07. април 2018. год. (23:59ч, GMT+1)

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

15.03.2018.
Продужени рок за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Обавештавамо Вас да је рок за достављање комплетних радова продужен и да је нови рок за доставу радова 31. март 2018. год. (23:59ч, GMT+1)

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

05.02.2018.
Потенцијалним ауторима реферата за ЕТРАН 2018 и IcЕТРАН 2018:

Подсећамо Вас да је рок за достављање комплетних радова 15. март 2018. год. (23:59ч, GMT+1)

Комплетна коресподенција ће ићи преко он-лине конференцијског система EasyChair. Молимо Вас да се пријавите и отворите свој налог на систему.

Сви радови ће бити рецензирани од стране најмање 2 рецензента и објављени на веб страници конференције и на CD ROM-у.

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.

05.02.2018.
Категоризација радова према Правилнику о поступку и начину вредновања (МПНТР РС):

Радови су категорисани са М33 (IcETRAN) и M63 (ЕТРАН), док су позвани радови (Invited Papers) категорисани са M31 (IcETRAN) и M61 (ЕТРАН).

Радови изложени на пленарним седницама (Key-Note Papers) су категорисани сa M32 (IcETRAN) и M62 (ЕТРАН), уколико се аутори одлуче да радове преставе само преко ППT презентације (Абстракт ће бити штампан у склопу програма). Уколико аутори приложе и комплетан рад, тада су радови категоризовани са M31 (IcETRAN) и M61 (ЕТРАН).

Срдачан поздрав,
Проф. др Владимир Катић и Проф. др Никола Јорговановић
IcETRAN/ЕТРАН ко-председавајући конференције.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност