ЕТРАН 2018

IcETRAN conference 2017

Мултимедијални записи

Током трајања Конференције забележени су многи догађаји и то као:

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност