Регистрација и котизација

Сваки учесник треба да се региструју за учествовање на конференцији. Формулар за регистрацију налази се овде

За сваки рад, осим пленарних и радова по позиву, Друштву за ЕТРАН мора бити уплаћена котизација на име покрића дела трошкова одржавања Конференције. Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду изабране конференције, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом, приступ Зборнику који ће бити на сајту Друштва за ЕТРАН који се може штамапти. Зборник ће имати уредника, пагинацију, и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или меморијски USB Зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену).

Износ котизације:

 

Пре 01.06.2018.

Од 01.06.2018.

Пуна Котизација

12.000 RSD

14.000 RSD

За чланове IEEE (уз доказ),

10.000 RSD

12.000 RSD

За запослене у фирмама које су колективни чланови Друштва ЕТРАН

10.000 RSD

12.000 RSD

Студенти докторских студија старији од 30 година и млађи од 40 година (уздоказ)

10.000 RSD

12.000 RSD

Млади истраживачи*

6.000 RSD

6.000 RSD

Гости (друштвени програм)

3000 RSD

3000 RSD

* Као Млади истраживачи препознају се 

  • студенти академских дипломских студија до 25 година старости
  • студенти академских мастер студија до 27 година старости
  • студенти академских докторских студија до 32 година старости

На ову повластицу имају право и аутори радова за секцију посвећену образовању (ЕДУ) независно од година.

За студентску котизацију треба доставити доказ од академске установе и датум рођења. Студентска котизација важи ако је студент први аутор на раду и ако лично излаже рад на конференцији. Студентска котизација важи само за једног учесника за све конференције и радионице Друштва за ЕТРАН.

Наведени износи котизација важе за уплате извршене до 1. јуна 2017. године, а за плаћање на конференцији се увећавају за 2000 динара
За котизацију конференције IcETRAN погледајте овде.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност