Регистрација и котизација

Сваки учесник треба да се региструју за учествовање на конференцији.
Детаљи начина регистрације као и износи котизације за ЕТРАН 2018 биће објављени накнадно.

За сваки рад осим пленарних и радова по позиву Друштву за ЕТРАН мора бити уплаћена котизација на име покрића дела трошкова одржавања Конференције.

Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду изабране конференције, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом,  приступ Зборнику који ће бити на сајту Друштва за ЕТРАН који се може штамапти. Зборник ће имати уредника, пагинацију, и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или меморијски USB Зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену)


Друштво за ЕТРАН НЕ организује смештај учесника, осим за позивне и пленарне излагаче, почасне и заслужне чланове Друштва за ЕТРАН,  као и за чланове Председништва и Програмских одбора конференција.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду