Oдбори ЕТРАНа

Колегијум Друштва за ЕТРАН

Председник

                        Академик Дејан Поповић, ИТН САНУ, Београд (Србија)

            Потпредседник

                        Проф. др Слободан Вукосавић, дописни члан САНУ, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

           Председник Одбора за научне и стручне скупове

                        Проф. др Предраг Петковић, Електронски факултет Ниш (Србија)

           Чланови

                      Проф. др Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум, Београд (Србија)

                      Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд (Србија)

                     Др Зоран Јакшић, научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Београд (Србија)

 

Председништво Друштва за ЕТРАН

Електроника

Проф. др Бранко Докић, Електротехнички факултет Бања Лука (Босна и Херцеговина)

Проф. др Предраг Петковић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Телекомуникације

Др Предраг Петровић, научни саветник, Институт ИРИТЕЛ, Београд (Србија)

Рачунарство

Проф. др Драган Јанковић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Проф. др Зора Коњовић, Универзитет Сингидунум, Нови Сад (Србија)

Проф. др Зоран Јовановић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Аутоматика  

Проф. др Жељко Ђуровић, Електротехнички факултет, Београд (Србија) 

Проф. др Божо Крстајић, Електротехнички факултет, Подгорица

Нуклеарна техника

Проф. др Предраг Маринковић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Проф. др Борис Лончар, Технолошко-металуршки факултет, Београд (Србија)

Акустика

Проф. др Миомир Мијић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Антене и простирање

Проф. др Бранко Колунџија, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Вештачка интелигенција

Др Сања Вранеш, Институт Михаило Пупин Београд (Србија)

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала

Проф. др Бранимир Рељин, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Електроенергетика

Проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Слободан Вукосавић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Биомедицинска техника

Академик Дејан Поповић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Проф. Никола Јорговановић, Факултет техничких наука Нови Сад (Србија)

Метрологија

Проф. др Драган Денић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Нови материјали

Проф. др Небојша Митровић, Факултет техничких наука, Чачак (Србија)

Микроелектроника и оптоелектроника

Академик Нинослав Стојадиновић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Др Зоран Јакшић, научни саветник, ИХТМ, Београд (Србија)

Микроталасна техника, технологије и системи

Проф. др Братислав Миловановић, Универзитет Сингидунум, Београд (Србија)

Роботика и флексибилна аутоматизација

Проф. др Вељко Поткоњак, Универзитет Метрополитан, Београд (Србија)

 

 

Одбор за научне и стручне скупове

Председник

                        Проф. др Предраг Петковић, Електронски факултет Ниш (Србија)

            Потпредседник

                        Проф. др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

                        Проф. др Милан Рапаић, Факултет техничких наука Нови Сад (Србија)

Електроника

Проф. др Лазар Сарановац, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Проф. др Драган Манчић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Телекомуникације

Проф. др Зорица Николић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Проф. др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Проф. др Петар Спалевић, Факултет техничких наука Косовска Митровица (Србија)

Рачунарство

Проф. др Иван Милентијевић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Проф. др Мирослав Поповић, Факултет техничких наука Нови Сад (Србија)

Аутоматика

Проф. др Милан Рапаић, Факултет техничких наука Нови Сад (Србија)

Проф. др Бобан Веселић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Нуклеарна техника

Др Драгана Николић, Институт Винча, Београд (Србија)

Акустика

Проф. др Дејан Ћирић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Антене и простирање

Доц. др Миодраг Тасић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Вештачка интелигенција

Проф. др Милан Милосављевић, Универзитет Сингидунум, Београд (Србија)

Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала

Проф. др Мирослав Лутовац, Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Београд (Србија)

Електроенергетика

Проф. Др Марко Росић, Факултет техничких наука, Чачак (Србија)

Биомедицинска техника

Доц. др Милица Јанковић, Електротехнички факултет, Београд (Србија)

Метрологија

Проф. др Платон Совиљ, Факултет техничких наука Нови Сад (Србија)

Микроелектроника и оптоелектроника

Проф. др Татјана Пешић Брђанин, Електротехнички факултет, Бања Лука (Босна и Херцеговина)

Проф. др Анета Пријић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Микроталасна техника, технологије и системи

Проф. др Вера Марковић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Нови материјали

Проф. др Весна Пауновић, Електронски факултет Ниш (Србија)

Роботика и флексибилна аутоматизација

Др Александар Родић, научни саветник, Институт Михајло Пупин, Београд (Србија)

 

Научни одбор конференције ЕТРАН 2018
и IcETRANa 2018

Председници

Проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Никола Јорговановић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Техничка, организациона и маркетиншка подршка

Подршка промоцији награђених радова

Проф. др Милић Ђекић, Факултет техничких наука, Чачак (Србија)

Програмска и техничка подршка*

Мирјана Јованић, ЕТРАН

Златко Јарневић, ЕТРАН

Локални организациони одбори

Проф. др Владимир Катић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Никола Јорговановић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Драган Шешлија, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Мирослав Поповић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Платон Совиљ, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Проф. др Владо Делић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Доц. др Борис Думнић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Доц. др Золтан Чорба, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Никола Јанићијевић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Драгомир Николић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Драгана Двизац, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Барбара Вујков, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Смиљана Живковић, Факултет техничких наука, Нови Сад (Србија)

Техничка и маркетиншка подршка

Марко Вукадиновић, Академска мисао, Београд (Србија)

Саша Рашковић, Академска мисао, Београд (Србија)

* Проширива категорија

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност