Награде за најбоље радовеНаграда

Списак награђених радова са овогодишње конференције ( ETRAN / IcETRAN 2018)

Награђени радови по секцијама        Награђени радови младих аутора


Друштвo за ЕТРАН додељујe награде за најбољи рад на секцији, као и за најбољи рад младог истраживача на секцији. Кандидати се равноправно бирају између аутора са обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN. Жири за награду је председништво секције, а предлоге за награде могу дати председавајући на седницама.

1. Награда за најбољи рад

Свака секција бира најбољи рад између оних који су излагани те године на обе конференције.

 • Награђеним ауторима уручује се специјална диплома Друштва за ЕТРАН (приликом свечаног отварања  наредне конференције).
 • Награђени рад стиче право да проширена верзија буде публикована у специјалном броју једног од научних часописа категорије М24, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН.
 • Добитници награде су СВИ аутори награђеног рада равноправно.
 • За сваку секцију додељује се награда за не више од једног рада. Секције задржавају право да у некој години не доделе награду.

2. Награда за најбољи рад младог истраживача

Друштво за ЕТРАН традиционално додељује годишње награде за најбоље радове младих истраживача. Награда се састоји у следећем:

 • Награђеном аутору уручује се специјална диплома Друштва за ЕТРАН (приликом свечаног отварања наредне конференције).
 • Награђеним младим ауторима из претходне године који и у овој години имају рад као аутор/коаутор организатор плаћа трошкове два ноћења од којих једно обавезно укључује дан свечаног отварања, као и трошкове једне котизације. Ауторима који се не појаве на додели награда трошкови боравка неће бити надокнађени.
 • Награђеном аутору из претходне године који у овој години нема рад ни на једној конференцији Друштва за ЕТРАН, организатор покрива трошкове једног ноћења, и то оног дана када му се додељује награда. Ауторима који се не појаве на додели награда трошкови неће бити надокнађени.
 • Награђени аутор стиче право да му проширена верзија награђеног рада буде публикована у специјалном броју научног часописа Serbian Journal of Electrical Engineering.

Да би искористили ову погодност, награђени морају обавезно да се јаве у Секретаријат ЕТРАН-а (видети страницу Контакт) Мирјани Јованић.

Диплома ће бити припремљена и уручена само оним ауторима који експлицитно потврде да ће присуствовати свечаном отварању.

Пропозиције додељивања награда ЕТРАН-а младим истраживачима:

 • Награду ЕТРАН-а младим истраживачима могу добити аутори који су студенти редовних академских, мастерс и докторских студија и чија старост у години за коју се додељује награда, не прелази 25, 27, 40 година редом за сваку од наведених класа. Ови подаци обавезно се наводе на пријавном листу приложеном уз рад који конкурише за награду.
 • Кандидат за награду младим истраживачима мора бити први аутор на раду и мора лично излагати рад на конференцији.
 • Награде се додељују за сваку секцију ЕТРАН-а посебно. Уколико има испод 8 радова на секцији односно мање од 3 рада младих аутора награда на секцији се не додељује; уколико на секцији има између 8 и 24 радова додељује се максимално једна награда; уколико има преко 24 рада на секцији, додељују се до две награде. Секција може донети одлуку да не додели награду ниједном истраживачу.
 • Награда младом истраживачу додељује се по предлогу председавајућег сесије или неког од чланова Председништва Секције, а према одлуци Председништва Секције.
 • Награда се додељује само првопотписаном младом истраживачу који је лично излагао рад. Коаутори на награђеном раду нису носиоци награде и не припадају им бенефиције које се односе на добитника.

Списак награђених радова са прошле конференције ( ETRAN / IcETRAN 2017)

Награђени радови по секцијама        Награђени радови младих аутора


Списак награђених радова за ETRAN / IcETRAN 2016 (претходна конференција) може се видети овде.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност