O конференцији ЕТРАН 2018

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организује 62. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2018. Конференција ће се одржати од 11. до 14. јуна на Палићу, а паралелно са њом, биће одржана и 5. међународна конференција Погледај...IcETRAN 2018.

Палић - слика Палић - слика Палић - слика

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду