O конференцији ЕТРАН 2018

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организовало је 62. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2018. Конференција је одржана од 11. до 14. јуна на Палићу, а паралелно са њом, одржана је и 5. међународна конференција Погледај...IcETRAN 2018.

Палић - слика Палић - слика Палић - слика

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност