Позив и упутство за ауторе

За Kонференцију ЕТРАН могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН (потпуни списак области може се видети Погледај...овде), аутори се позивају да предају и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за Микроелектронику и оптоелектронику (МО).

Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

Овде можете наћи комплетно упутство ауторима радова у MS Word и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на енглеском наћи ћете на страницама IcETRAN-а):

MS Word sample file MS Word узорак  *

PDF format  PDF фајл

LaTeX формат**

* Препоручује са коришћење DOC верзије као узорка уз употребу уграђених стилова.
** Тренутно није расположиво, биће објављено касније

Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити прослеђени путем Easy Chair icon EasyChair conference management system најкасније до Warning! 15. март 2018.* Упутство за отварање Easy Chair icon налога и поступак слања радова може се наћи селектовањем иконице у прозору за слање радова у горњем левом углу екрана или Погледај...овде.

Текст писма са Првим позивом за ЕТРАН 2018 можете преузети Погледај...овде.

Одабир радова

Радови поднети за Конференцију подлежу рецензији стручних секција. Ако је рад прихваћен условно (рецензенти су обавезали ауторе да изврше мање исправке у раду), потребно је да коначна верзија рада у електронској форми (искључиво .pdf формат) стигне најкасније до 30. априла.*

* Остали рокови могу се видети на страници Погледај...Важни датуми

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду