Важни датуми  

   
Подношење радова (продужен рок!) 31. март 2018
Обавештавање о прихватању радова 15. април 2018
Предаја коначне верзије радова 30. април 2018

подношење радова се врши путем Easy Chair странице

...

Коначан датум подношења

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду