Важни датуми  

   
Подношење радова (рок истекао!) 24. април 2018.
Обавештавање о прихватању радова 30. април 2018.
Предаја коначне верзије радова 15. мај 2018.
Почетак регистрације 10. мај 2018.
Почетак конференције 11. јун 2018.
Завршетак конференције 14. јун 2018.

Коначан датум подношења

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду


Покрајински секретаријат за вискоко образовање
и научноистраживачку
делатност