Важни датуми  

   
Подношење радова (рок истекао!) 24. април 2018.
Обавештавање о прихватању радова 30. април 2018.
Предаја коначне верзије радова 15. мај 2018.

подношење радова се врши путем Easy Chair странице

...

Коначан датум подношења

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду