Важни датуми  

   
Подношење радова 15. март 2018
Обавештавање о прихватању радова 5. април 2018
Предаја коначне верзије радова 30. април 2018

* Истекао рок за подношење радова

...

Коначан датум подношења

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду