Смештај

Детаљи о цени смештаја биће објављени накнадно.

Напомена:
Друштво за ЕТРАН НЕ организује смештај учесника, осим за позивне и пленарне излагаче, почасне и заслужне чланове Друштва за ЕТРАН,  као и за чланове Председништва и Програмских одбора конференција.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Факултет техничких наука
Универзитета у Новом Саду