U skladu sa zahtevom većeg broja zainteresovanih za učešće na konferencijama ETRAN 2021 i IcETRAN 2021 konačni rok za podnošenje radova
je promenjen na 30. jun 2021.

Iz Predsedništva ETRANa.

Scroll Up