LISTA POZVANIH PREDAVAČA

SEKCIJA

IME I PREZIME, AFILIJACIJA

AUTOMATIKA

Prof. Rašid Malti, Bordo, Francuska

http://malti.fr/

BIOMEDICINSKA TEHNIKA

Prof. Strahinja Došen, Alborg, Danska

https://vbn.aau.dk/en/persons/113479

METROLOGIJA

Dr Pranislav Đokić, Otava, Kanada

https://ieeexplore.ieee.org/author/37350041800

NOVI MATERIJALI

Dr Valentin Ivanovski, Beograd, Srbija

http://www.advancedmaterialsgroup.edu.rs/valentin-ivanovski/

 

SPECIJALNE SEDNICE NA SEKCIJAMA KONFERENCIJA ETRAN 2021 i IcETRAN 2021

SEKCIJE

TEMA I KOORDINATORI

ENERGETIKA

„Elektroenergetika u XXI veku“,

koordinator Slobodan Vukosavić, Odbor za energetiku SANU

RAČUNARSTVO I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

“Šta računari danas ne mogu“,

koordinator Boško Nikolić

METROLOGIJA

„Stohastičke metode u merenjima”,

koordinator Vladimir Vujićić

 

ZAJEDNIČKE TEMATSKE SEDNICE NA KONFERENCIJAMA ETRAN 2021 i IcETRAN 2021

„Digitalna Srbija i Republika Srpska”, koordinatori Branko Dokić i Milo Tomašević

„Omaž Ninoslavu Stojadinoviću“, koordinator Dejan Popović

„Omaž Miloljubu Smiljaniću“, koordinator Predrag Petrović

Scroll Up