LISTA POZVANIH PREDAVAČA

SEKCIJA

IME I PREZIME, AFILIJACIJA

AUTOMATIKA

Prof. Rašid Malti, Bordo, Francuska

http://malti.fr/

BIOMEDICINSKA TEHNIKA

Prof. Strahinja Došen, Alborg, Danska

https://vbn.aau.dk/en/persons/113479

Dr Nenad Jovičić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
https://www.etf.bg.ac.rs/sr/fakultet/zaposleni/nenad-jovicic-1495#gsc.tab=0

METROLOGIJA

Dr Branislav Đokić, Otava, Kanada

https://ieeexplore.ieee.org/author/37350041800

NOVI MATERIJALI

Dr Valentin Ivanovski, Beograd, Srbija

http://www.advancedmaterialsgroup.edu.rs/valentin-ivanovski/

ROBOTIKA I FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

Doc. dr Tadej Petrič, Odeljenje za automatizaciju Biokibernetiku i robotiku Institut Jozef Stefan, Ljubljana, Slovenija

http://cobotat.ijs.si/members/tadej-petric/

 

 

SPECIJALNE SEDNICE NA SEKCIJAMA KONFERENCIJA ETRAN 2021 i IcETRAN 2021

SEKCIJE

TEMA I KOORDINATORI

ENERGETIKA

„Elektroenergetika u XXI veku“,

koordinator Slobodan Vukosavić, Odbor za energetiku SANU

RAČUNARSTVO I VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

“Šta računari danas ne mogu“,

koordinator Boško Nikolić

METROLOGIJA

„Stohastičke metode u merenjima”,

koordinator Vladimir Vujićić

 

ZAJEDNIČKE TEMATSKE SEDNICE NA KONFERENCIJAMA ETRAN 2021 i IcETRAN 2021

„Digitalna Srbija i Republika Srpska”, koordinatori Branko Dokić i Milo Tomašević

„Omaž Ninoslavu Stojadinoviću“, koordinator Dejan Popović

Vreme: 9. septembar 2021, 12:30-13:15
Lokacija: Konferencije ETRAN 2021 i IcETRAN 2021, Stanišića selo, Republika Srpska

 

Ninoslav Stojadinović (1950-2020)

Dejan B. Popović: Napustio nas je Ninoslav Stojadinović, bivši Predsednik, član Predsedništva i Zaslužni član Društva za ETRAN. Ostajemo da negujemo njegove ideje!
Slobodan Vukosavić: Prikaz naučnog rada i inženjerski doprinosi Ninoslava Stojadinovića, Predsednmika Ogranka SANU u Nišu.
Danijel Danković: Aktivnosti akademika i predsednika ogranka SANU u Nišu Ninoslava Stojadinovića na Elektronskom fakultetu, Univerzitetu u Nišu i Ogranku SANU u Nišu.

 

Biografija: https://www.sanu.ac.rs/clan/stojadinovic-ninoslav/

„Omaž Miloljubu Smiljaniću“, koordinator Predrag Petrović

Vreme : 8. septembar 2021, 18.45-19.30
Lokacija : Konferencije ETRAN 2021 i IcETRAN 2021, Etno selo Stanišići, Republika Srpska

 

Miloljub (Mića) Smiljanić (1942-2020)

Predrag M. Petrović: Napustio nas je Miloljub (Mića) Smiljanić
Generalni sekretar Akademije inženjerskih nauka Srbije
(AINS) i Počasni član Društva za ETRAN. Dragi Mićo, divljenje i poštovanje sa zahvalnošću!

Pozvana obraćanja :
Dejan B. Popović, Predsednik ETRAN-a
Zoran Đurić, Akademik SANU i AINS
Branko Kovačević, Predsednik AINS
Bratislav Milovanović, Akademik AINS

Biografija: http://www.ains.rs/clanovi.php?tip=preminuli#9=1&slovo=0:

Scroll Up