Registracija je obavezna za sve učesnike na konferencijama. Da biste se registrovali kliknite ovde. Registracija podrazumeva plaćanje kotizacije.

Iznosi kotizacije:

     Pre

15.08.2021.

     Posle

15.08.2021.

Regularna kotizacija

18000 RSD

20000 RSD

Kotizacija za članove ETRANa i IEEE (uz dokaz)

15000 RSD

16500 RSD

Kotizacija za učesnike koji su zaposleni od strane kolektivnih članova Društva za ETRAN koji su uplatili godišnju članarinu

12000 RSD

13000 RSD

Kotizacija za mlade istraživače2 (uz dokaz)

10000 RSD

11000 RSD

Posetioci

7000 RSD

8000 RSD

Plaćanja kotizacije su oslobođeni autori radova po pozivu, radova na specijalnim sednicama, i mladi istraživači koji su na prethodnoj konferenciji dobili nagradu.

Uplatom kotizacije učesnik stiče pravo na učešće u radu konferencija, uključujući i propratne manifestacije, zbornik apstrakta, bedž sa imenom, pristup Zborniku koji će biti na sajtu Društva za ETRAN koji se može štampati. Zbornik će imati urednika, paginaciju, i ISSN broj. Učesnici će moći da poruče CD ili memorijski USB Zbornik (kontaktirati sekretarijat ETRAN-a za cenu). Svi radovi, oni koji budu prikazani oralno ili kao poster se tretiraju na isti način i štampaju u potpunosti u Zborniku.

Za studentsku kotizaciju treba dostaviti dokaz od akademske ustanove i datum rođenja. Studentska kotizacija važi ako je student prvi autor na radu i ako lično izlaže rad na konferenciji. Studentska kotizacija važi samo za jednog učesnika za sve konferencije i radionice Društva za ETRAN.

Kotizacija za konferenciju IcETRAN 2021 je ista kao i za konferenciju ETRAN 2021.


1 Ukoliko se konferencija zbog krizne situacije bude održala u elektronskom obliku (on-line) kotizacija se smanjuje za 50% od cene u listi za prijavu do 15.08.2021.

2Mladi istraživač je definisan kao student akademskih diplomskih, master i doktorskih studija čija starost u 2021. godini ne prelazi 25, 27, 40 godina respektivno. Ovi podaci se obavezno navode na prijavnom listu.

Scroll Up