Lični podaci:

  Radi se o mladom autoru, studentu?

  Mladi autor - podaci:

  Tip studija:
  Učesnik ima rad?

  Podaci o radu

  Da li je rad iz oblasti obrazovanja?

  Podaci o firmi kojoj se upućuje račun

  Kotizacija


  Unesite ID broj rada koji ste dobili prilikom prijave na EasyChair, ukoliko imate više radova odvojite ih sa (;)


  Ukoliko imate više radova odvojite ih sa (;)

  Detalji/informacije

  Datoteka sa dokazom za popust

  Datoteka može biti sledećeg formata: .pdf, .docx, .jpg, .png

  Napomena:

  • Ukoliko postoje uslovi za umanjenje kotizacije, ovde treba navesti po kom osnovu i za koje autore poimenice.
  • Obavezno je kao dokaz priložiti dokumentaciju navedenu na sajtu pod "Registracija i kotizacija".
  • Za oslobođenje po osnovu kolektivnog članstva nije potreban dokaz niti imena autora, već je dovoljna samo napomena.  Scroll Up