Pregled održanih konferencija ETAN-a/ETRAN-a

 1. Beograd, novembra 1955. godine
 2. Beograd, novembra 1957. godine
 3. Ljubljana, novembra 1958. godine
 4. Zagreb, novembra 1959. godine
 5. Beograd, novembra 1960. godine
 6. Sarajevo, novembra 1961. godine
 7. Novi Sad, novembra 1962. godine
 8. Zagreb, novembra 1963. godine
 9. Bled, novembra 1964. godine
 10. Beograd, novembra 1965. godine
 11. Niš, juna 1967. godine
 12. Rijeka, juna 1968. godine
 13. Subotica, juna 1969. godine
 14. Sarajevo, juna 1970. godine
 15. Split, juna 1971. godine
 16. Velenje, juna 1972. godine
 17. Novi Sad, juna 1973. godine
 18. Ulcinj, juna 1974. godine
 19. Ohrid, juna 1975. godine
 20. Opatija, juna 1976. godine
 21. Banja Luka, juna 1977. godine
 22. Zadar, juna 1978. godine
 23. Maribor, juna 1979. godine
 24. Priština, juna 1980. godine
 25. Mostar, juna 1981. godine
 26. Subotica, juna 1982. godine
 27. Struga, juna 1983. godine
 28. Split, juna 1984. godine
 29. Niš, juna 1985. godine
 30. Herceg Novi, juna 1986. godine
 31. Bled, juna 1987. godine
 32. Sarajevo, juna 1988. godine
 33. Novi Sad, juna 1989. godine
 34. Zagreb, juna 1990. godine
 35. Ohrid, juna 1991. godine
 36. Kopaonik, septembra 1992. godine
 37. Beograd, septembra 1993. godine
 38. Niš, juna 1994. godine
 39. Zlatibor, juna 1995. godine
 40. Budva, juna 1996. godine
 41. Zlatibor, juna 1997. godine
 42. Vrnjačka Banja, juna 1998. godine
 43. Zlatibor, septembra 1999. godine
 44. Sokobanja, juna 2000. godine
 45. Bukovička Banja, juna 2001. godine
 46. Banja Vrućica – Teslić, juna 2002. godine
 47. Herceg Novi, juna 2003. godine
 48. Čačak, juna 2004. godine
 49. Budva, juna 2005. godine
 50. Beograd, juna 2006. godine
 51. Herceg Novi, juna 2007. godine
 52. Palić, juna 2008. godine
 53. Vrnjačka Banja, juna 2009. godine
 54. Donji Milanovac, juna 2010. godine
 55. Banja Vrućica – Teslić, juna 2011. godine
 56. Zlatibor, juna 2012. godine
 57. Zlatibor, juna 2013. godine
 58. Vrnjačka Banja, juna 2014. godine
 59. Srebrno Jezero, juna 2015. godine
 60. Zlatibor, juna 2016. godine
 61. Kladovo, juna 2017. godine
 62. Palić, juna 2018. godine
 63. Srebrno Jezero, juna 2019. godine
 64. Beograd, Novi Sad, Čačak, Niš, septembra 2020. godine
 65. Etno selo Stanišići, Republika Srpska, septembar 2021. godine
 66. Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, jun 2022. godine