O конференцији ЕТРАН 2017

Друштво за ЕТРАН, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и уз подршку међународног удружења IEEE, организовало је 61. конференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику ЕТРАН 2017. Конференција је одржана од 5. до 8. јуна у Кладову, а паралелно са њом, одржана је и 4. међународна конференција Погледај...IcETRAN 2017.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду