Научни одбор конференције ЕТРАН 2023

Председници

Проф. Владимир Катић, Нови Сад, Србија

Проф. Божидар Поповић, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

Потпредседник

Проф. Слободан Вукосавић, академик САНУ, Београд, Србија

 


Одбор за научне и стручне скупове ЕТРАН 2023

Председници

Проф. Платон Совиљ, Нови Сад, Србија

Проф. Младен Бањанин, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина

Потпредседник

Проф. Александра Смиљанић, Београд, Србија

 

Одбор за публикације:

Проф. Срђан Лале, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина


Др Лазар Сарановац, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Марко Димитријевић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Александра Смиљанић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Ненад Милошевић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Проф. Владимир Катић, Нови Сад, Србија
Проф. Слободан Вукосавић, академик САНУ, Београд, Србија
Др Петар Спалевић, Факултет техничких наука, Универзитет у Косовској Митровици
Др Игор Тартаља, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Владимир Ћирић, Електротехнички факултет Ниш, Универзитет у Нишу
Др Александар Јевремовић, Универзитет Сингидунум, Београд
Др Бобан Веселић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Ковиљка Станковић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Дејан Ћирић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Миодраг Тасић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Ђорђе Стојић, Институт Никола Тесла, Универзитет у Београду
Др Милица Јанковић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Миљан Вучетић, ВЛАТАКОМ, Београд
Др Милка Потребић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Др Марко Росић, Факултет техничких наука, Универзитет у Крагујевцу
Др Александар Родић, Институт Михајло Пупин, Универзитет у Београду
Др Платон Совиљ, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Др Анета Пријић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Небојша Дончов, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Весна Пауновић, Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Др Драган Пејић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Др Татјана Пешић Брђанин, Универзитет Бања Лука
Др Коста Јовановић, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Живана Јаковљевић, Машински факултет, Универзитет у Београду


Програмски одбор за специјалне сесије

Проф. др Платон Совиљ, Нови Сад, Србија
Проф. др Александра Смиљанић, Београд, Србија
Проф. др Ћемал Долићанин, Нови Пазар, Србија
Проф. др Небојша Арсић, Косовска Митровица, Србија
Проф. др Ђула Мештер, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Јелица Протић, Београд, Србија
Проф. др Владимир Катић, Нови Сад, Србија
Проф. др Слободан Вукосавић, Београд, Србија


Локални организациони одбор

Проф. Божидар Поповић, Електротехнички факултет, Источно Сарајево, БиХ

Подршка промоцији награђених радова

Проф. Милић Ђекић, Чачак, Србија

Одбор за програмско-техничку подршку

Ванр. проф. др Марко Росић, Крагујевац, Србија

др Душан Никезић, Институт за нуклеарне науке „Винча“,Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд, Србија

Узахир Рамадани, Институт за нуклеарне науке „Винча“,Институт од националног значаја за Републику Србију, Београд, Србија

Марко Вујадиновић, Академска мисао, Београд, Србија

Александар Рашковић, Академска мисао, Београд, Србија

Бобан Милијић, Академска мисао, Београд, Србија

Секретаријат ЕТРАН-а

Мирјана Јованић, ЕТРАН

Златко Јарневић, ЕТРАН