Зборник радова

Сви радови презентовани на Конференцији су комплетно објављени у електронском облику (CD са Зборником радова) након одржавања конференције, и то као:

  1. online proceedings linkonline страница Зборника/|Proceedings (Ic)ETRAN 2017 погодна за брз приступ појединачним радовима са обе Конференције
  2. online proceedings linkархивирани Зборник/Proceedings са Kонференцијa (Ic)ETRAN 2017 (сви фајлови са обе конференције укључени) погодан за диструбуцију путем флеш меморија и CD/DVD медија.

Радови објављени у зборнику су допуњени текстом референце (укључујући и ISSN број) у футеру прве странице сваког појединачног рада.

Ограничени број CD/флеш USB меморија са садржајем Зборника биће (уз надокнаду) обезбеђен од стране организатора по окончању Конференције. За ту врсту услуге молимо да нам се обратите путем званичног контакта.

Напомена:
Да би неки прихваћени рад био уврштен у Зборник

  • мора бити изложен на самој Конференцији од стране неког од аутора
  • мора бити уплаћена котизација за излагача.

 

Архивирани Зборници са претходних конференција

2016 и раније

  1. Збирни ЕТРАН и IcETRAN Зборник
    online proceedings linkЗборници радова 2007-2016 као једна .iso* архива груписана по ауторима.
  2. online proceedings linkЗборници радова 1955-2006 ETAN/ETRAN (јубиларна збирка поводом 50 година).

* ISO архива се може користити за креирање CD/DVD диска, монтирање виртуелног диска, или претраживање/распакивање путем компатибилног архивера.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду