ЕТРАН 2017

IcETRAN conference 2017

Мултимедијални записи

Током трајања Конференције забележени су многи догађаји и то као:

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду