Важни датуми  

   
Подношење радова * 7 мај 2017
Обавештавање о прихватању радова 15. мај 2017
Предаја коначне верзије радова 31. мај 2017

* Истекао рок за подношење радова

...

Коначан датум подношења

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду