Котизација и смештај

Сваки учесник треба да се региструју за учествовање на конференцији.
Стандардни ЕТРАН формулар за регистрацију (MS Word документ)* налази Важно!овде (такође и у облику архивираног фајла**). Треба га попунити према упутству које се налази у њему и послати електронском поштом на адресу (укључена у документ).

* Директна регистрација тренутно је обустављена због техничких проблема
** Уочено је да на извесном броју рачунара скидање MS Word докумената бива блокирано

За сваки рад осим пленарних и радова по позиву Друштву за ЕТРАН мора бити уплаћена котизација на име покрића дела трошкова одржавања Конференције.

Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду изабране конференције, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом,  приступ Зборнику који ће бити на сајту Друштва за ЕТРАН који се може штамапти. Зборник ће имати уредника, пагинацију, и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или меморијски USB Зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену).


Износ пуне котизације за конференцију ЕТРАН 2017 је 12,000 динара.

Повлашћена цена котизације од 10,000 динара за конференцију ЕТРАН 2017 важи за:

  • колективне чланове који су уплатили чланарину за 2017. годину
  • чланове IEEE (уздоказ)
  • студенте докторских студија старије од 30 година и млађе од 40 година (уздоказ)

Kотизацију у износуод 6,000 динараза ЕТРАН 2017. плаћају:

  • студенти академских дипломскихстудија до 25 година старости 
  • студенти академских мастер студија до 27 година старости 
  • студенти академских докторских студија до 30 година старости 
  • аутори радова за секцију посвећену образовању (ЕДУ)

За студентску котизацију треба доставити доказ од академске установе и датум ређења. Студентска котизација важи ако је студент први аутор на раду и ако га представи на конференцији. Студентска котизација важи само за једног учесника за све конференције и радионице Друштва за ЕТРАН.

Наведени износи котизација важе за уплате извршене до 1. јуна 2017. године, а за плаћање на конференцији се увећавају за 2000 динара
За котизацију конференције IcETRAN погледајте овде.


Истраживачи који су претходне године добили награду за најбољи рад не плаћају котизацију за ЕТРАН 2017 илиIcETRAN 2017  уколикоимајурад на конференцијама ове године.
За учеснике из Србије котизација се уплаћује на динарски рачун Друштва за ЕТРАН код банке Banka Intesa, ж. р. бр. 160-17807-05. 

Смештај

Друштво за ЕТРАН НЕ организује смештај учесника, осим за позивне и пленарне излагаче, почасне и заслужне чланове Друштва за ЕТРАН,  као и за чланове Председништва и Програмских одбора конференција.

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду