Позив и упутство за ауторе

За Kонференцију ЕТРАН могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН (потпуни списак области може се видети Погледај...овде), аутори се позивају да предају и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за Микроелектронику и оптоелектронику (МО).

Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

Овде можете наћи комплетно упутство ауторима радова у MS Word и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на енглеском наћи ћете на страницама IcETRAN-а):

MS Word sample file MS Word узорак  *

PDF format  PDF фајл

LaTeX формат**

* Препоручује са коришћење DOC верзије као узорка уз употребу уграђених стилова.
** Тренутно није расположиво, биће објављено касније

Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити прослеђени путем Easy Chair icon EasyChair conference management system
најкасније до Warning! 7. маја 2017.* Упутство за отварање Easy Chair icon налога и поступак слања радова може се наћи селектовањем иконице у прозору за слање радова у горњем левом углу екрана или Погледај...овде.

Текст писма са Првим позивом за ЕТРАН 2017 можете преузети Погледај...овде, а најновија верзија другог обавештења Погледај...овде.

Одабир радова

Радови поднети за Конференцију подлежу рецензији стручних секција. Ако је рад прихваћен условно (рецензенти су обавезали ауторе да изврше мање исправке у раду), потребно је да коначна верзија рада у електронској форми (искључиво .pdf формат) стигне најкасније до 31. маја.*

* Остали рокови могу се видети на страници Погледај...Важни датуми

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду