Uputstvo za pripremu radova za konferenciju ETRAN

Za Konferenciju ETRAN mogu se podneti isključivo radovi koji sadrže originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja, rezultate primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema i praktičnih rešenja ili uređaja. Prihvataju se isključivo radovi koji nisu prethodno saopšteni, objavljeni ili na neki drugi način prikazani. Pored radova u tematici postojećih stručnih sekcija Društva za ETRAN autori se pozivaju da prijave i radove posvećene obrazovanju u oblastima koje pokrivaju sekcije.

Detaljnije

Odabir radova

Radovi podneti za Konferenciju podležu anonimnoj recenziji i konačnoj proceni naučnog odbora Konferencije. Prihvatanje rada može da bude uslovno u skladu sa komentarima recenzenata. Konačna verzija rada u elektronskoj formi (isključivo .pdf format).

TEME (Sekcije)

 • Elektronika
 • Telekomunikacije
 • Računarstvo
 • Automatika
 • Nuklearna tehnika
 • Akustika
 • Antene i prostiranje
 • Električna kola, električni sistemi i obrada signala
 • Elektroenergetika
 • Biomedicinska tehnika
 • Metrologija
 • Novi materijali
 • Mikroelektronika i optoelektronika
 • Mikrotalasna tehnika, tehnologije i sistemi
 • Robotika i fleksibilna automatizacija
 • Veštačka inteligencija

Nagrade za najbolje radove

Društvo za ETRAN proglašava najbolji rad na sekciji uzimajući u obzir obe konferencije: ETRAN i IcETRAN. Nagrađenim autorima će biti ponuđeno da dopune svoje nagrađene radove i da ih publikuju u međunarodnom časopisu:

 • Serbian Journal of Electrical Engineering http://www.journal.ftn.kg.ac.rs/(Scopus, Crossref, DOAJ; SIR rang: Q4; MPNTR Srbije rang: M24) i
 • Electronics Journal http//els-journal.etf.unibl.org/ (Scopus, DOAJ: SJR rang: Q4)

Detaljnije