Za Konferenciju ETRAN mogu se podneti isključivo radovi koji sadrže originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja, rezultate primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema i praktičnih rešenja ili uređaja. Prihvataju se isključivo radovi koji nisu prethodno saopšteni, objavljeni ili na neki drugi način prikazani. Pored radova u tematici postojećih stručnih sekcija Društva za ETRAN autori se pozivaju da prijave i radove posvećene obrazovanju u oblastima koje pokrivaju sekcije.

Posebno se pozivaju i biće stimulisani studenti redovnih studija da podnesu radove koji će biti razmotreni za prezentaciju na posebnoj studentskoj sekciji.

Ovde možete naći kompletno uputstvo autorima radova u MS Word i Adobe PDF formatu na srpskom jeziku (radi se o modifikovanom IEEE Transactions formatu):

MS Word uzorak

PDF fajl

Radovi u elektronskom obliku (isključivo .pdf format) moraju biti prosleđeni putem EasyChair conference management system.