Registracija je obavezna za sve učesnike na konferencijama. Da biste se registrovali kliknite  ovde. Registracija podrazumeva plaćanje kotizacije.

Iznosi kotizacije za ETRAN i IcETRAN (osim IEEE Xplore):

Uplate pre 26.05.2023.

Uplate posle 26.05.2023.

Regularna kotizacija

21,000 RSD

27.000 RSD

Kotizacija za članove ETRANa i IEEE (uz dokaz)

18,900 RSD

24.300 RSD

Kotizacija za učesnike koji su zaposleni od strane kolektivnih članova Društva za ETRAN koji su uplatili godišnju članarinu

14.000 RSD

18.000 RSD

Kotizacija za mlade istraživače1 (uz dokaz)

12,500 RSD

16.000 RSD

Posetioci

10,500 RSD

13.500 RSD

Iznosi kotizacije za IcETRAN 2023 za radove u IEEE Xplore:

Uplate pre 26.05.2023

Uplate posle 26.05.2023.

Regularna kotizacija

27.000 RSD

30.000 RSD

Kotizacija za članove ETRANa i IEEE (uz dokaz)

24.300 RSD

27.000 RSD

Kotizacija za učesnike koji su zaposleni od strane kolektivnih članova Društva za ETRAN koji su uplatili godišnju članarinu

18.000 RSD

20.000 RSD

Kotizacija za mlade istraživače1 (uz dokaz)

16.000 RSD

18.000 RSD

Posetioci

13.500 RSD

15.000 RSD

Plaćanja kotizacije su oslobođeni autori radova po pozivu, radova okruglog stola/panel diskusija, i mladi istraživači koji su na prethodnoj konferenciji dobili nagradu.

Za studentsku kotizaciju treba dostaviti dokaz od akademske ustanove i datum rođenja. Studentska kotizacija važi ako je student prvi autor na radu i ako lično izlaže rad na konferenciji. Studentska kotizacija važi samo za jednog učesnika za sve konferencije i radionice Društva za ETRAN.

Uplatom kotizacije učesnik stiče pravo na učešće u radu konferencija, uključujući i propratne manifestacije, zbornik apstrakta, bedž sa imenom, pristup zborniku koji će biti na sajtu društva za ETRAN. Zbornik će imati urednika, paginaciju i ISSN broj. Učesnici će moći da poruče CD ili USB zbornik (kontaktirati sekretarijat ETRAN-a za cenu). Plaćena kotizacija uključuje i godišnju članarinu za Društvo ETRAN.

Svi radovi, oni koji budu prikazani oralno ili kao poster tretiraju se na isti način i uvrštavaju se u potpunosti u zbornik radova. U zbornik ulaze svi radovi, osim onih sa konferencije IcETRAN koji autori žele da publikuju preko IEEE Xplore-a, gde se dobija DOI broj i poseban ISSN broj. Za IEEE Xplore potrebno je prihvatiti IEEE Copyrights.

 

1Mladi istraživač je definisan kao student akademskih diplomskih, master i doktorskih studija čija starost u 2022. godini ne prelazi 25, 27, 40 godina respektivno. Ovi podaci se obavezno navode na prijavnom listu.