VAŽNA NAPOMENA: Prilikom popunjavanja formulara koji je napisan ćiriličnim posmom, mogu se desiti problemi sa izborom ponuđenih opcija. Ukoliko imate problema prilikom popunjavanja formulara za registraciju i slanja podataka, molimo Vas da prebacite sajt na latinično pismo, klikom na link Латиница u gornjem desnom uglu sajta.

  Lični podaci:

  Učesnik ima rad?

  Podaci o radu

  Podaci o firmi kojoj se upućuje račun

  Kotizacija


  Unesite ID broj rada koji ste dobili prilikom prijave na EasyChair, ukoliko imate više radova odvojite ih sa (;)


  Ukoliko imate više radova odvojite ih sa (;)

  Detalji/informacije

  Mladi autor - podaci:

  Tip studija:

  Datoteka sa dokazom za popust (Postavite potvrdu instituceje ili kopiju indeksa)

  Datoteka može biti sledećeg formata: .pdf, .docx, .jpg, .png

  Napomena:

  • Ukoliko ste član ETRANa, ovde treba navesti broj članske karte za autora koji je član ETRANa.

  • Ukoliko postoje uslovi za umanjenje kotizacije, ovde treba navesti po kom osnovu i za koje autore poimenice.

  • Obavezno je kao dokaz priložiti dokumentaciju navedenu na sajtu pod "Registracija i kotizacija".

  • Za oslobođenje po osnovu kolektivnog članstva nije potreban dokaz niti imena autora, već je dovoljna samo napomena.