Mesto održavanja konferencije je Istočno Sarajevo, RS, Bosna i Hercegovina. Domaćin konferencija je Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Elektrotehnički fakultet.

Više informacija o Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu možete naći na: https://www.etf.ues.rs.ba

Kulturno-istorijska baština Grada Istočno Sarajevo svojom raznolikošću, brojnošću, vrednostima, značenjem i rasprostranjenošću predstavlja veliko bogatstvo regije.

Pećina pod lipom predstavlja jedinstveno paleolitsko nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine sa tragovima paleolitske umetnosti i materijalne kulture najranijih modernih ljudi, što ga čini jednim od najkompleksnijih višeslojnih lokaliteta u regiji. Praistorijska nalazišta, tumuli i gradine, više od jednog veka privlače pažnju istraživača, još od otkrića kultnih Glasinačkih kolica, remek dela kasne praistorijske umetnosti.

Po svojoj brojnosti ističu se srednjevekovni lokaliteti, prvenstveno reč je o nekropolama pod stećcima od kojih su neke baš karakteristične za naše područje. Stećci – srednjevekovni nadgrobni spomenici jesu orginalan izraz koji nastaje u istorijski specifičnim okolnostima i prožimanju Istoka i Zapada. Jesu i jedinstvena pojava u srednjovjekovnoj evropskoj umjetničkoj i arheološkoj baštini, o čemu danas svjedoči bogatstvo u tipologiji, brojnosti, umjetničkom izrazu, natpisima, ali i kontekstima njihovog nastanka.

Grad Istočno Sarajevo kao prostor nekadašnje teritorije srednjevekovne velikaške porodice Pavlovića jedan je od centara produkcije najrazličitijih formi stećaka. Po brojnosti spada u red najbogatijih regija s koncentracijom srednjevekovnih nadgrobnih spomenika, a ono što je čini posebnom jesu monumentalne forme pojedinih primeraka, neobična i orginalna ornamentika. Ostaci utvrđenja i dvorskih kompleksa dinastije Pavlović danas su vidljivi u dolinama reka Miljacke i Prače.

Istorijsko jezgro srednjevekovnog grada na izvoru Miljacke na Palama jedan je od naizrazitijih spomenika kulturne baštine Sarajevsko-romanijske regije. Tvrđava je do danas sačuvala izgled tipičnog srednjovjekovnog utvrđenja sa Gornjim gradom i Podgrađem. Za razliku od ostalih srednjevekovnih tvrđava koje su arhitektonski prilagođene novim potrebama, Stari grad na izvoru Miljacke zadržao je svoje izvorne arhitektonske karakteristike i spada u red bolje očuvanih srednjevekovnih tvrđava.