Preuzmite obaveštenje Ovde

Društvo za Elektroniku, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatiku i Nuklearnu tehniku
LXVII godišnja nacionalna konferencija ETRAN 2023 i
X Jubilarna međunarodna konferencija IcETRAN 2023
Istočno Sarajevo, 05 08. jun, 2023.

ČETVRTO OBAVEŠTENJE i PRIJEM RADOVA

Za Konferencije ETRAN‐a i IcETRAN‐a mogu se podneti isključivo radovi koji sadrže originalne teorijske ili
praktične rezultate istraživanja, rezultate primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih
problema i prikaze praktičnih rešenja ili uređaja. Prihvataju se isključivo radovi koji nisu prethodno saopšteni,
objavljeni ili na neki drugi način prikazani. Pored radova u tematici postojećih stručnih sekcija Društva za ETRAN
autori se pozivaju da prijave i radove posvećene obrazovanju u oblastima koje pokrivaju sekcije.
Pozivaju se autori da podnose radove iz oblasti nanonauka i nanotehnologija za 16. godišnju radionicu nanoETRAN
koja će i ove godine biti održana u okviru sekcije za Mikroelektroniku i optoelektroniku (MO).
Posebno se pozivaju i biće stimulisani studenti redovnih studija da podnesu radove koji će biti razmotreni za
prezentaciju na posebnoj studentskoj sekciji.

 

Četvrti_poziv_ETRAN_2023