Naučni odbor konferencije ETRAN 2023

Predsednici

Prof. Vladimir Katić, Novi Sad, Srbija

Prof. Božidar Popović, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Potpredsednik

Prof. Slobodan Vukosavić, akademik SANU, Beograd, Srbija

 


Odbor za naučne i stručne skupove ETRAN 2023

Predsednici

Prof. Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija

Prof. Mladen Banjanin, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Potpredsednik

Prof. Aleksandra Smiljanić, Beograd, Srbija

 

Odbor za publikacije:

Prof. Srđan Lale, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Dr Lazar Saranovac, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Marko Dimitrijević, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Aleksandra Smiljanić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Nenad Milošević, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. Vladimir Katić, Novi Sad, Srbija
Prof. Slobodan Vukosavić, akademik SANU, Beograd, Srbija
Dr Petar Spalević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici
Dr Igor Tartalja, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Vladimir Ćirić, Elektrotehnički fakultet Niš, Univerzitet u Nišu
Dr Aleksandar Jevremović, Univerzitet Singidunum, Beograd
Dr Boban Veselić, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Koviljka Stanković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Dejan Ćirić, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Miodrag Tasić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Đorđe Stojić, Institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu
Dr Milica Janković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Miljan Vučetić, VLATAKOM, Beograd
Dr Milka Potrebić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Marko Rosić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
Dr Aleksandar Rodić, Institut Mihajlo Pupin, Univerzitet u Beogradu
Dr Platon Sovilj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Dr Aneta Prijić, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Nebojša Dončov, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Vesna Paunović, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
Dr Dragan Pejić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Dr Tatjana Pešić Brđanin, Univerzitet Banja Luka
Dr Kosta Jovanović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Živana Jakovljević, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Programski odbor za specijalne sesije

Prof. dr Platon Sovilj, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Aleksandra Smiljanić, Beograd, Srbija
Prof. dr Ćemal Dolićanin, Novi Pazar, Srbija
Prof. dr Nebojša Arsić, Kosovska Mitrovica, Srbija
Prof. dr Đula Mešter, Budimpešta, Mađarska
Prof. dr Jelica Protić, Beograd, Srbija
Prof. dr Vladimir Katić, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Slobodan Vukosavić, Beograd, Srbija


Lokalni organizacioni odbor

Prof. Božidar Popović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, BiH

Podrška promociji nagrađenih radova

Prof. Milić Đekić, Čačak, Srbija

Odbor za programsko-tehničku podršku

Vanr. prof. dr Marko Rosić, Kragujevac, Srbija

dr Dušan Nikezić, Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Srbija

Uzahir Ramadani, Institut za nuklearne nauke „Vinča“,Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Beograd, Srbija

Marko Vujadinović, Akademska misao, Beograd, Srbija

Aleksandar Rašković, Akademska misao, Beograd, Srbija

Boban Milijić, Akademska misao, Beograd, Srbija

Sekretarijat ETRAN-a

Mirjana Jovanić, ETRAN

Zlatko Jarnević, ETRAN