IcETRAN 2017

IcETRAN conference 2017

Мултимедијални записи

Током трајања Конференције забележени су многи догађаји и то као:

 Ministry of Education, Science and Technological Development


University of Belgrade
School of Electical Engineering